Hva vil bommene koste deg?

 Denne uken vedtas Bypakke Grenland i Stortinget og våre lokale politikere gjør endelig vedtak. Hva vil det koste deg og din familie?

 

Det avhenger naturligvis av hvor mye man kjører, og når på døgnet. Den offisielle Bypakke Grenland-nettsiden opererer med følgende regnestykke (pr.bil):

   •  Kjøring i rushtid alle arbeidsdager: 22 (dager) x 21 kr x 0,9 (rabatt for brikke) = 416 kr

  •  Kjøring utenom rushtid for øvrige passeringer: 60-22=38 passeringer gir 38 x 15 kr x 0,9 = 513  kr

  •  TOTAL SUM: 929 kr per mnd.

 Men vi kan jo ta et annet regnestykke:

 En helt vanlig familie med to biler, to foreldre og tre barn:

Familie 1

Bosatt nabo til Jan Terje Olsen på Gulset, en jobber på Skagerak i Porsgrunn og en jobber på Høyskolen i Telemark på Vallemyrene. Et barn i barnehage på Falkum, et barn i barneskole på Stigeråsen og et barn på videregående på Klosterøya. Det forutsettes at ingen i familien har tid til å kjøre lange omveier for å spare bompenger.

Her er det ingen tvil om regnestykket, de møter taket på 60 passeringer hver måned, kanskje med unntak av juli måned. Men eldstegutten har tatt sertifikat, så det blir nok 60 passeringer på han også i juli når han skal både på feriejobb og være sosial.

Gulsetfamilien har to biler og rushtidsavgift både til (Hesselberggaten eller Menstadbrua)og fra jobb (Elstrømbrua eller Borgestadalléen):

44 x 21 x 0,9 = 832,- kr/pr bil

Barnehage, Odd stadion kamp/trening, Gjerpen IF, Eventyrfabrikken mm. Det blir uten diskusjon minst 16 nye bompasseringer for hver bil pr. måned og taket er nådd

16 x 15 x 0,9 = 216,- kr/pr bil

Nabofamilien til Jan Terje Olsen på Gulset betaler for 2 biler 2.096kr/md

Årlig utgift 25.152,-

Familie 1 får altså en årlig utgift uten skattefradrag kr 25.000,- i minst ti år.

 Familie 2

Bosatt midt mellom Terje Riis-Johansen(TRJ) og Rolf-Erling Andersen(REA) på Frogner. En jobber på den nye videregående skolen på Klosterøya og en jobber på Rådhuset i Skien. Et barn i barnehage på Falkum, et barn på Kleiva barneskole og et barn på Skien Videregående på Klosterøya. Det forutsettes at ingen i familien har tid til å kjøre lange omveier for å spare bompenger.

Her blir det noe mer synsing om hvor mange bompasseringer denne familien får pr. år, men også denne familien er glade i både Odd og Gjerpen, for ikke å nevne deres store interesse for golf, teater og skuespill på lik linje med deres gode veiledere i samfunnet REA og TRJ.

En passering pr. bil pr. uke kan synes passende utenfor rushtid, det vil si 102 passeringer pr. år.

102 x 15 x 0,9 = 1.377 kr. pr. år for to biler

Eller to passeringer pr. bil pr. uke

1377 x 2 = 2.754,- kr.

Kanskje litt i overkant, man trenger jo ikke bompassering for å handle på Lietorvet, så vi trekker litt fra.

Familie 2 får en årlig utgift uten skattefradrag på kr. 2.500,- i minst ti år.

 Konklusjon: Bor du i nærheten av Jan Terje Olsen på Gulset, betaler du 10 ganger så mye i bompenger enn hvis du bor i nærheten av Terje Riis Johansen eller Rolf Erling Andersen.

Begge familier og våre tre venner bor like langt fra sentrum.

    kommentarer


Hva vil bommene koste deg? | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,22 sekunder