Bom og bypakke

Det er mange ting som kan virke uoversiktlig med bypakkevedtak, innholdet, finansiering, endringsmuligheter og politisk deltagelse.
Her informerer vi om hovedtrekkene.

Hva kan endres i bypakka fra Samferdselsdepartementet?

Hittil har det vært stille fra den kanten etter at KS2 ble klar.

En «gledens dag»! Eller?
Sluttrapport KS2 Bypakke Grenland

Det vi har hørt tidligere er at de ønsker å se på muligheten for å redusere antall bommer. I KS2 kan vi lese at noen bompunkter vil ta inn mindre enn det koster å drive punktet. 1 til 3 bompunkter kan altså enten bli fjernet eller flyttet.

Statens andel kan økes, så behovet for bomfinansiering blir mindre.
Hittil så er statens andel 250mill kr, noe som kun dekker halvparten av statens utbygging av egen vei, Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand. 95% av trafikken i Grenland er interntrafikk, altså er det svært få av de som skal betale i bommene som vil benytte denne veibiten. Det har vært ytret ønske bla fra oss om at staten må komme med også den andre halvparten av denne veien, evt sende regningen til de som faktisk benytter seg av den.
Resten av bypakka skal altså finansieres med hovedsaklig bompenger, det kommer også noen marginale bidrag fra kommuner og fylkeskommune.

Hva betyr et stortingsvedtak om bypakka?

Stortinget skal kun ta stilling til finansieringsmetode, ikke innholdet. Finansieringsmetode blir lagt frem for Stortinget i en proposisjon fr Samferdselsdeprtementet, utifra hva som er vedtatt og ønsket lokalt. Dette er altså bompenger, der 16 antennepunkter skal belaste alle passerende.

Det er altså opp til flertallet i bypakkekommunene hvordan finansiering og innhold skal være. Det er mulig både å forkaste hele bypakka, eendre finansiering og/eller innhold, så lenge man kan samle et flertall for slike endringer.

Hva gjøres med bypakka nå og tidligere siden vedtaket?

For øyeblikket jobbes det "febrilsk" med å komme i gang og få mest mulig klart slik at det kan inngås forpliktende avtaler med entreprenører. Når slike kontrakter er inngått vil det mest sannsynlig ikke være forsvarlig å stoppe arbidet da erstatningssummene fort kan bli like høye som kontrakstfestet oppdrag vil være.

Det har allerede i flere år blitt brukt millionbeløp på konsulentselskaper, ulike styreverv der styrene ikke har noe å gjøre før arbeidet er i gang, og ansatte i både kommuner, fylkeskommune og vegvesen.

Hva kan endres i bypakka fremover?

Kort sagt, alt. Uansett hva som skal gjøres så avhenger det kun av at det finnes et flertall lokalt.
Med et flertall for å forkaste vedtaket om bypakka så vil den stoppes. Enkelt å si, værre å få gjennomført i virkeligheten.

Noe som vil være mer spiselig for flere parter er å endre innholdet. Rett og slett innse at viktige infrastrukturtiltak ikke kan forsømmes til fordel for ulike grønne tiltak. Hverken parkanlegg, planting av trær i veibanen, gang og sykkelsti der det allerede finnes eller det ikke benyttes er eksempler på unødvendig bruk av midlene. Spesielt når det er bompenger som skal kreves inn.

Hvorfor delta politisk?

For å kunne få gjort endringer til fordel for en bedre infrastruktur og næringsutvikling er det helt nødvendig med en sterk deltagelse politisk. Fra før av vet vi at i Skien så var to partier delt i spørsmålet om bypakka og ett som var helt i mot. Etter dette så har det vist seg at det er enda flere representanter som har endret standpunkt. Med en sterk deltagelse fra Bypartiet vil det altså være en solid mulighet for å endre på innholdet, påvirke valg av finansiering og føre en helhetlig politikk som er vennlig mot både infrastruktur, byutvikling, oppvekst og kunne være fremtidsrettet.

Er folkeaksjonen og Bypartiet for eller mot bruk av bompenger?

Både Bypartiet og Folkeaksjonen er mot bruk av bompenger i bypakka. Ikke minst fordi bompengene er ment brukt til mange andre tiltak enn infrastruktur. Vi må likevel forholde oss til at det nåværende flertall av politikere er alt for vennlig innstilt til å belaste innbyggerne med betaling uten å få noe igjen for pengene da det er ønsker om å bruke pengene på andre tiltak enn vei.
Vi har derfor hele tiden sagt at hvis det blir bompenger, så må de i det minste brukes på vei. Dette innebærer at vi kan stille oss positive til at NY god vei slik som er konseptet i "Folkets Bypakke" kan bli delvis bompengefinansiert om det ikke finnes andre muligheter. Selvsagt vil det bli krevd den aller laveste andel som er mulig. Dette forutsetter selvsagt at bompenger ikke blir avkrev av andre enn reelle brukere.

Finnes det annet som kanskje er uklart? Send oss en mail eller bruk kommentarfeltet under.
 

    kommentarer


Bom og bypakke | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,46 sekunder