Bypakka verre enn å ikke gjøre noe!

"Unikt i verdenssammenheng at bilister blir bedt om å betale bompenger for å få det verre"


OPPDATERT: "Vegvesenet slår knallhardt tilbake"

Trykk her for visning av artikkelen

Vi har ventet på at rapporten fra COWI, bestilt av Aksjon Rett E18 som vi samrbeider tett med, skulle bli offentliggjort. Her kan vi nå lese første avisomtale av denne. Også Aftenposten har en sak på trykk.

Rapporten sier tydelig at uten å sette i verk bypakka, vil ikke trafikken bli merkbart verre. Dette er uansett intet argument mot å gjøre noe med infrastrukturen. Der er vi allerede på overtid. Trafikken er allerede utålelig ille og det tar allerede lenger tid å kjøre fra Skien til Porsgrunn enn det tar fra Porsgrunn til Torp. Med bypakka blir det ikke et velfungerende veinett, nå er det altså kjørt simuleringer på dette som bekrefter påstanden.

Med bypakka vil kjøretiden mellom Skien og Porsgrunn øke! Avstanden blir lengre, og farten går ned.

Dette har vi hevdet hele veien, og nå har vi også solid faglig materiale å vise til. Fra før av har vi også argumentet om at den eneste måten å oppnå noen som helst reduksjon av klimagasser og lokal forurensing er å bygge skikkelig vei. Bypakka derimot vil gi oss mer kø og lengre reiseveier, og altså ØKT utslipp.

Det som vel likevel er det aller verste er at dette er hovedforbindelsen Skien har ut mot omverdenen. Byen vil altså bli enda mer i bakevja om bypakka fortsatt skal beholdes.

Legg også merke til hva Eva Preede fra Vegvesenet uttaler: "Bypakke Grenland har ingen intensjoner om å gjøre det verre for næringslivet eller næringstrafikken". Vi kan bare si, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Med bypakka så er i tillegg fortauet tettpakka med dårlige unskyldninger.
Politikerne og den utpekte i Vegvesenet som bøddel må gjerne fortsette å si at det kommer til å gå bra, vi kommer fortsatt til å mene det motsatte. Faktisk er det nå på tide å virkelig rope høyt!

Les mer om dette i en tidligere publisert artikkel: Skien, byen i bakevja?

Aftenposten har også som nevnt sak på trykk i dag.
Der står det i ingressen at vegvesenet slår knallhardt tilbake. Javel? På hvilke måte er det å slå knallhardt tilbake med å bekrefte at alt vi har hevdet hele tiden er sant?
Eva Preede blir nok en gang sitert på at intensjonen er å fjerne bilene. "Vi skal ikke kjøre mer bil i byene".
Hvor skal trafikken da gå? Og stoppes kjøretøyene, hvem skal da betale i bommene for å finansiere blomsterbed og kommunale forsømmelser og gammel moro?
Hun presterer også å si at bypakka er lendets beste. Nok en gang: Javel? De andre bypakkene vi sammenligner med får vei. Hva med feks Bypakke Bodø, firefeltvei hele veien inn til byen, med stor bro inkludert. Samme med de andre pakkene, mer vei.
Det sies fra den kanten også at vedtaket er gjort. Men hva så? Ethvert vedtak kan oppheves når man innser fadesen. Skjer oftere enn vi tror. Innholdet kan også endres. Man må bare legge til side prestisjen og innse feilsteget.

Saken i Aftenposten finner du her: Bompenger - til tross for at reisetiden Porsgrunn-Skien øker

    kommentarer


Bypakka verre enn å ikke gjøre noe! | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,20 sekunder