Bypakke Bodø

Ja, du leste riktig, dette innlegget handler om Bypakke Bodø. For i motsetning til i Grenland, har politikerne og vegvesenet i Bodø satt sammen en bypakke som tar alle trafikkanter på alvor og ser frem i tid, ikke tilbake.

Se video inne i saken!

Leserinnlegget sto på trykk i Varden i dag:

Bypakke Bodø vil koste 2080 millioner kroner, altså rett i overkant av 2 milliarder. For dette bygges 5,5 kilometer ny riksvei 80 som firefeltsvei, hvorav 2,8 kilometer legges i tunnel. Dagens trefeltsvei utvides til firefeltsvei og nye kryss bygges som trefelts rundkjøringer. Bodø har allerede fått ny firefelts innfartsvei til byen, så dette kommer altså i tillegg. Totalt inneholder pakken over hundre samferdselsprosjekter for gående, syklende og kjørende. Blant annet skal det bygges separate gang og sykkelveier som skiller gående og syklende.

Veinettet i Bodø totalfornyes for 2 milliarder kroner. Bodø kommune telte 49 040 innbyggere den 1. januar 2014, mens tettstedet Bodø, slik det er definert av Statistisk sentralbyrå, hadde 38 326 innbyggere per 1. januar 2012.

I Grenland, som med sine 106 000 innbyggere er over dobbelt så stor som Bodø, skal det brukes 3,5 milliarder kroner på Bypakke Grenland. Det er bare fase 1 av 3. For denne enorme summen vil bilistene kun oppleve at man modifiserer et veikryss i Porsgrunn og retter ut en sving bak Geiteryggen.

Firefeltsvei, som er sårt trengt mellom E18 i Porsgrunn og Moflata i Skien, ligger ikke i planene. Tiltak for reduksjon av køene i Skien, og mellom Skien og Porsgrunn, ligger ikke i planene. Bypakke Grenlands fase 1, til 3,5 milliarder kroner, baseres på en naiv tro på at folk vil parkere bilen til fordel for buss og sykkel.

I Bypakke Grenland er det et ekstremt misforhold mellom hva bilistene betaler og hva de faktisk får igjen for pengene. Dette fremgår også av Vegvesenets samfunnsøkonomiske beregninger, som viser at Bypakke Grenland vil gi et samfunnsøkonomisk tap på flere milliarder kroner. I tillegg er det bevist at Bypakke Grenland vil øke reisetiden mellom Skien og Porsgrunn.

Nå er det på høy tid at flere politikere våkner opp og innser at Bypakke Grenland er en helt uakseptabel sløsing med andres penger og det bør snarest opprettes kontakt med kollegaene i Nordland for en leksjon i hvordan fremtiden bygges opp, ikke ned.

Eirik Snarud, Tommy Ballestad og Tomas Bakken,
Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland
folketsbypakke.no

    kommentarer


Bypakke Bodø | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,18 sekunder