Den store bløffen: Hvor er bypakka?

Hvor blir det egentlig av bypakka, av enkelte politikere omtalt som et stort samferdselsløft? 443 dager etter det lokale vedtaket har det fortsatt ikke skjedd noe. Årene går, infrastrukturen i Grenland står fortsatt på stedet hvil slik den har gjort i tiår. Den politiske styringsgruppa i Bypakke Grenland var attpåtil så frekke at de selv har gått ut og etterlyst hva som skjer, som om de ikke vet det?

Vi savner overhodet ikke pakka, ikke misforstå :)

Ikke er den et stort samferdselsløft heller, uttalelsen om mer vei som flere slukte rått uten å sjekke fakta, er det lenger og lenger mellom hver gang vi hører. Innbyggerne har fått god tid nå til å få med seg motargumentene og ikke minst de kalde fakta, ikke bare følelsesladde utspill fra politikere farget av ideologi og partiprogram.

Dette er del 1 av en artikkelserie i tre deler. Du finner de andre her:
Den store bløffen: Politiske utspill og Den store bløffen: Fremtiden

Medieomtale

Svulstige påstander og varme omtaler uten å kommentere noe som helst spesifikt har versert lenge i mange avisoppslag der politikerfrontfigurenes uttalelser kun har har blitt referert uten at det stilles særlig med kritiske spørsmål. Ei heller har journalistene satt seg såpass godt inn i det som omtales at de ved selvsyn kan fange opp om det som formidles holder vann.

Vi opplever likevel at vi har fått en helt fair mulighet flere ganger til å imøtegå det som formidles i oppfølgersaker. Dette gjelder likevel ikke alle avisene. Telemarksavisa er overhodet ikke lydhøre for at motargumenter skal gis samme oppmerksomhet. Når det kommer til Porsgrunn Dagblad så har det ikke vært vist store interessen for bypakkesaker på lang tid. Selvom vi får slippe til i spaltene så opplever vi det på samme måte som litt snodig at det ikke graves mer i det vi sier heller. Det er greit nok at vår troverdighet vektes likt som politikernes og at alt vi legger frem kan dokumenteres, men når da politiske omskrivinger, skjønnmalig og kostnadsunndragelser slipper like enkelt til så blir vi rett og slett skuffet.

I tillegg er det hver eneste uke  flere gode leserinnlegg som omhandler temaet. Der det er politikere eller andre representanter for bypakka som skriver følger vi som oftest opp med egne innlegg. Ofte stiller vi spørsmål ved helt konkrete ting, og uten unntak unnlates det helt og holdent å besvare disse spørsmålene. Som oftest uteblir et svar helt, men de få gangene politikerne følger opp med nye svar så skrives det istedet ulne omtaler av helt andre ting.

Den store bløffen

Likevel ble vi altså fortalt via avisene at et stort samferdselsløft er på vei, at vi skulle få mer vei og at vi kom til å oppnå en betydelig utslippsreduksjon.
Det viste seg jo etterhvert som detaljene kom mer ut i offentligheten og man tok seg tid til å lese de tykke bunkene med sakspapirer, at det hele var en gedigen bløff.

Man oppnår ikke større utslippsreduksjoner ved å skape mer kø. Man oppnår ikke fremtidsrettet utvikling når transportutfordringene for bedriftene allerede er store og det skal skapes enda større vanskeligheter.
Det hjelper ikke at bilister skal betale for sykkelveier som ikke blir brukt. Man oppnår ikkeno(!) når planene for Bølevegen, Sverres gate og andre tilsier at syklistene ikke engang skal få tilbud om sykkelvei, det står allerede i planverket at syklister henvises til veibanen. Eksisterende fortau skal utvides på bekostning av vegbredden, men beplantes så det vil ikke bli plass til sykkelfelt. Til alt overmål skal det anlegges like bredt på begge sider av veien

 

Si deres mening

I tillegg til hva vi gjør så er det veldig viktig at enhver annen fortsatt gjør sitt for å fremme sin mening. Avisinnlegg blir lest av utrolig mange, og man når også veldig godt frem i samtaler på arbeidsplassen, med venner og kjente.
Vi har vært flinke til å begrunne hvorfor vi er uenige, ikke bare kun fremme et kort nei. Det er først når en kan begrunne sitt ståsted at man virkelig når frem og kan påvirke andre. Det er snart ikke igjen et sjel i Grenland som nå ikke har forstått at politikernes utsagn om vi får mer vei med bypakka ikke stemmer. Dette er alles fortjeneste som har fremført saklig argumentasjon og har vist at de faktisk har satt seg inn i informasjonen. Den er lett tilgjengelig, men det er ikke ofte man tar seg tid til å lese detaljene for å danne sin egen mening. Men kun slik kan man ta en riktig avgjørelse på om det man blir servert fra pådriverne har rot i virkeligheten.

Hvordan kan du støtte?

Med uriktige uttalelser om bypakka så står flere nå med buksa ganske langt ned på knærne.

Finansiering

Finansier alle miljøløsninger og infrastruktur over skatteseddelen, på lik linje med alle andre nødvendigheter for et fungerende samfunn. Argumentet om brukerfinansiering er noe kun de mest hardbarka tror på. En infrastruktur er vi alle brukere av, selvom det står bare sykler i garasjen. Alle varene vi forbruker transporteres der, brenner det hjemme så er det hyggelig at det er vei for brannvesenet. Syketransport, renovasjon, post, varelevering, håndverkere, pizzabud og så veldig mye mer. Men nei, da sier de samme personene at dette ikke er sosialt akseptabelt. Alle skal ha lik mulighet til å benytte seg av samfunnet helt uavhengig av personlige forhold. Dette er en sosial tankegang, fremmet svært grundig av samme som sier at det ikke blir feil kun å belaste noen få for noe som kommer alle til gode.

Skal vi ha en reell brukerfinansiering så bør vel også kun de som har bruk for legevakt, politi, brannvesen, skole, sykehus samt en endeløs liste med andre ting betale for seg. Og da må det gjøres på samme måte som med bompenger: Betale før du kan motta tjenesten, og gjerne et år før tjenesten overhodet er klar for å brukes. Særlig for abulanse, brann og polititjenester anbefales en slik fremgangsmåte. Selvsagt med mulighet for tvangssalg av ditt hjem og eiendeler om du ikke betaler kostnaden, akkurat slik det er med betaling av bompassering i ettertid. Med en slik metode kan vi utjevne de sosiale forskjellene som vi får med bypakka; enda flere kan få oppleve at de ikke kan ta seg råd til å benytte seg av samfunnet på lik linje med de som har godt med penger på bok.

Dette er del 1 av en artikkelserie i tre deler. Du finner de andre her:
Den store bløffen: Politiske utspill og Den store bløffen: Fremtiden

    kommentarer


Den store bløffen: Hvor er bypakka? | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,37 sekunder