Den store bløffen: Politiske utspill

Hvor blir det av bypakka?

Her presenterer vi noen av utspillene som er ment å forme vår oppfatning av "det store løftet" og "gavepakka".

Dette er del 2 av en artikkelserie i tre deler. Du finner de andre her:
Den store bløffen: Hvor er bypakka? og Den store bløffen: Fremtiden

Selv AP-politikere gremmes nå over bypakka, og Porsgrunn APs Robin Martin Kåss har tatt til orde for at bypakka bør dekkes over det ordinære statsbudsjettet. Selvsagt var ikke stemningen i eget parti god etter et slikt forslag, men om Kåss mente dette som noe mer enn et politisk angrep på den sittende regjeringen så forventer vi selvsagt at han fortsatt står for sin mening. Det er snart valg, og mye tyder på at neste års kommunevalg kan være et av de mer avgjørende for Grenland på flere tiår.

Kåss sitt utspill er vel noe av det mer konkrete vi har sett fra den siden av den politiske skalaen. Ellers har det vært mest snakk om "gavepakke" og tåkesnakk om å sykle for å redde verden.

Det som ellers har vært gjentatt oftest er vel likevel at vi "får" "mer vei". Bortsett fra å rette ut en sving på en vei som overhodet ikke kan kalles en del av båbåndet, og flytting av kø noen hundre meter i Porsgrunn så blir det ikke mere. Men kanskje om 12 år? Bypakka er nemlig planalgt for en periode på nærmere 30 år. Selvfølgelig med bompenger.
Den vedtas i faser, så ser det ikke like voldsomt ut. Når alt skal stå klart i 2039 så vil altså bommene stå i 15 år til, minst. Tiltakene som er planlagt skulle vært gjort allerede for 30 år siden.

Håpløse enkeltutspill som desverre utgjør en helhet

Det nytter ikke lenger å gjøre slik som i siste innspillet for Skotfossvegen fra SV. Istedet for å bygge fortau så ønskes det at kun 5 av 25 boliger bygges, og at fotgjengere fortsatt henvises til smal veibane. Det er mange skolebarn som må bruke veien, det blir ikke tryggere når trafikken til en hel bydel skal kjempe om den samme plassen på en fortsatt like smal vei selvom det foreslås fartshumper og 30-sone. Hva er det de ikke forstår de som påstår at en betydelig forlenget reisetid og stadige forandringer i kjørehastighet vil være en miljømessig forbedring?

Desverre er dette realiteten på mange, veldig mange, enkeltstrekninger. Bare se selv hvor mange meter du kan forflytte deg langs hovedferdselsårene i grenlandsområdet før neste hindring trår frem i form av sving, dårlig vei, fartshump, fotgjengerovergang, lysregulering, utallige kryss, rundkjøringer, innsnevringer, hastighetsendring osv. Alle slike hindringer er med på å kvele flyten og senke farten.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom

Også andre interessegrupper har uttalt seg i et par debattinnlegg om bypakka, men det har ikke vært mye å ta hverken på alvor eller bruke tid på å besvare. Natur og Ungdom skrev et innlegg før sommeren med så mye svada og usakligheter at det beste var å forbigå det i stillhet. Hovedessensen i det de miljøengasjerte skrev var at de som var mot bypakka og bompenger var det fordi de satt på r*** på et autovern og hadde sand i øynene, samt en rekke påstander om miljøtiltak som overhodet ikke har rot i virkeligheten. Slike usakligheter er det heldigvis ikke mange som bruker tid på, ei heller vi. Meget synd, et reelt miljøengasjement tuftet på virkeligheten og sannheter er en bra ting og det er sunt at ungdom er engasjert. Men feilaktige påstander, løgn og usakligheter gjør at engasjementet ikke blir tatt på alvor.

Hvordan kan du støtte?

Naturvernforbundet i Grenland kom også med en uttalelse før sommeren. Der går de i rette med all støyen rundt bypakka og hvor synd det er at befolkningen ikke forstår sitt eget beste. Det slås også nok en gang et slag for en bybane. Mannen bak, Torstein Fjeld, er den samme som satt meget sentralt i planleggingen av både Veipakke Grenland og Bypakke Grenland da han var ansatt i fylkeskommunen. Nå er mannen pensjonist og uttaler seg ofte om en bybane. Vi er ikke imot en bybane heller vi, men det som fremføres vil ikke være noe fungerende alternativ for Grenland. Økonomien i også dette prosjektet skjønnmales akkurat som i bypakka, og de største kostnadene og investeringene skjules og bortforklares. Akkurat som når det gjelder bypakka vår.

I tilegg til eksemplene her så finnes det mange andre enkeltutspill vi har omtalt tidligere som viser hvor svak planleggingen faktisk er.

Fremtiden

Gjøres ingen endringer i bypakka, så finnes det altså ingen vilje til å se på bedre løsninger før det nærmer seg slutten på pakka. Det er i 2038.

Selv når bypakka en gang kommer opp for Stortinget og det kanskje ender opp med et klarsignal til å starte galskapen vil det ta mer enn et år før noe skjer. Timingen blir nok uansett god hvis bommene kommer opp omtrent samtidig med neste års valg. Og klokka tikker. Det vil fortsatt være mange år til prosjekter starter opp og endra lenger til noe står klart med den farta det er nå. Det er for lengst slutt på å kalle det fremdrift, det har vært stillstand i uakseptabelt mange år allerede.

Dette er del 2 av en artikkelserie i tre deler. Du finner de andre her:
Den store bløffen: Hvor er bypakka? og Den store bløffen: Fremtiden

    kommentarer


Den store bløffen: Politiske utspill | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,18 sekunder