Den store bløffen: Fremtiden

Hvor blir det av det lovede infrastrukturløftet? Hva skjer fremover?

 

Men hva skjer egentlig, lurer noen på?

Dette er del 3 av en artikkelserie i tre deler. Du finner de andre her:
Den store bløffen: Hvor er bypakka? og Den store bløffen: Politiske utspill

Andre bypakker er jo allerede vedtatt i Stortinget. Bypakke Grenland ligger fortsatt hos Samferdselsdepartementet, dit kom den på nyåret. Allerede da hadde det altså gått mange måneder uten at noe skjedde.
Fra departementshold får vi vite at det gjøres en grundig gjennomgang av pakka og at den ikke bare ligger der.
De fleste i Grenland slo jo fast at pakka var alt for dårlig allerede  lenge før bystyrene tok avgjørelsen. Vi har derfor ingen vanskeligheter med å tro at det er derfor gjennomgangen drar ut i tid.

1 år, 2 måneder og 17 dager har altså passert siden vedtaket ble gjort sist gang uten at noe annet enn papirflytting har skjedd. Greit nok. Men etter at bystyret i Skien avslo Veipakke Grenland i 2007 fordi veiløsningene var alt for dårlige og at det ikke sto i samsvar hva de som betalte fikk tilbake, har det altså vært jobbet med en ny pakke. Underveis bytta den navn til Bypakke grenland, det ble lagt inn enda mer som bilistene skulle betale for men ikke får noe igjen for, men det aller verste er at det faktisk ble enda mindre vei. Hovedtrekkene på kartet er helt likt for både veipakka fra 2007 og bypakka fra i fjor, men det er altså enda mindre vei på det nye kartet. Ikke la deg lure av tykke kartstreker, de fleste indikerer kun opprusting av bl.a. bussholdeplasser på eksisterende vei.

Vegpakke Grenland (2007) til venstre, Bypakke Grenland (2013) til høyre:

Stortingsbehandlingen

Likevel ender nok desverre Bypakke Grenland opp i Stortinget i løpet av høsten. Vi har desverre ingen tro på at nåværende samferdselsminister ønsker å begå politisk selvmord ved å forkaste et lovlig fattet lokalt vedtak. Selvom ministeren ikke innehar diktatoriske fullmakter så har vi fortsatt stor tro på at innholdet i bypakka vil bli endret på noen punkter etter gjennomgangen hos departementet. Stortingsbehandlingen dreier seg også "kun" om finansieringsmåten ettersom Stortinget må godkjenne bruk av bompenger i hvert prosjekt. De ulike planene i bypakka kan altså forandres hele veien. Tiltak kan omprioriteres og det kan bestemmes at en skikkelig infrastruktur skal bygges istedet. Svært lite blir altså låst av stortingsvedtaket.

Hvordan kan du støtte?

Ettersom en uforholdsmessig stor del av bompengene skal gå til alt mulig annet enn vei skal vi selvfølgelig gjøre alt vi kan for å påvirke samferdselskomiteen når den tid kommer. Men som kjent er 85% av representantene positive til bruk av bompenger, så vi skal vel desverre ikke forvente at de kommer til å gjøre noe overhodet for å sette seg inn i hvorfor bompenger er helt ugreit også i denne saken.

Også i forarbeidene til nåværende bypakke er det understreket i forutsetningene: "Det må være et samsvar mellom omfanget av prosjektene som skal bygges og hvor mye trafikantene totalt skal betale i bompenger."
Også de andre forutsetningene ble brutt så fort det var mulig. Enighet mellom partene ble strøket når Bamble var edruelige og sa nei selvom de vel er kommunen som ville tjent mest på bypakka (Gassveien). Målet om utslippsreduksjon for at pakka skal kunne legges frem i Stortinget ble brutt allerede den dagen de tok frem kartet fra Veipakke Grenland og forverret innholdet.

Ansvarsforsømmelse og også ansvarsfraskrivelse

Det har altså gått veldig mange år uten at noe har skjedd med veinettet i Grenland, i mer enn ti år har det vært arbeidet med det som allerede den gang var alt for spinkle løsninger. Behovet har ikke blitt mindre på disse årene, men likevel så er det altså noen streker på et gammelt kart som blir omtalt som løsningen på alle problemer.

Å liste opp alle bedrifter som har flyttet vekk fra transportproblemene i Grenland tar for stor plass. Men vi tar med et av de siste eksemplene: Expert distribuerer nå sine varer fra et lager en time syd for Gøteborg. Det er mer lønnsomt for bedriften enn å være plassert i Grenland.

Inntil vi får nye og friske tilskudd i den politiske styringen i Grenland, eller de som nå sitter blir mer lydhøre, vil det fortsatt ta veldig mange år før man har tatt igjen alt som er forsømt i vår infrastruktur. Det er fortsatt tid til å endre innholdet i bypakka, legge inn tiltak som faktisk utgjør en forskjell. Mulighetene for å prioritere et fremtidsrettet veinett som inkluderer alle trafikanter er fortsatt der. Buss og sykkel skal være mulig å benytte seg av, uten å måtte stå i samme kø som det planlegges for nå. Trafikkgruppene må skilles så sikkerheten også kan hensyntas.

Dette er del 3 av en artikkelserie i tre deler. Du finner de andre her:
Den store bløffen: Hvor er bypakka? og Den store bløffen: Politiske utspill

    kommentarer


Den store bløffen: Fremtiden | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,30 sekunder