Det store narrespillet

Den 26. april publiserte TA en artikkel om at Bypakke Grenland AS allerede har brukt 233.000 kroner på administrasjon og styrehonorar. Nyheten ble ansett som så viktig at TA også valgte å vise den på avisens forside.

I dette leserinnlegget viser vi til at det er mye større summer og beslutninger som må sees på. Summen nevnt er bare peanøtter i den store sammenhengen.


 

At TA skriver en artikkel om 233.000 kroner, er vel og bra, men det mange innbyggere i Grenland nå lurer på, er hvilken journalist som evner å være den første til å skrive en artikkel om det langt mer interessante; det 10- eller 11-sifrede beløpet som representerer det samfunnsøkonomiske tapet bypakka vil påføre Grenland.

De tre ordførerne Hedda Foss Five, Øystein Beyer og Terje Riis-Johansen omtaler gjerne bypakka som en "investering", noe som implisitt skulle antyde positiv nåverdi. Vegvesenets lønnsomhetsberegninger viser imidlertid noe helt annet. Disse omfattende beregningene, som er presentert i konseptvalgutredningen, kvantifiserer de økonomiske konsekvensene av endringer i kjøretid, drivstofforbruk, reisemiddelfordeling, ulykkeskostnader, miljøutslipp og drifts- og vedlikeholdskostnader. Beregningsresultatene er så dramatiske at man må være politiker for å ikke forstå alvoret i tallene.

For hovedkonseptet, kalt "Bygging i bybåndet", viser beregningene et samfunnsøkonomisk tap på 2.251 millioner kroner for summen av de tre fasene. Dette konseptet inneholder i utgangspunktet ingen hindringer for bilistene i form av gjennomkjørings- og parkeringsrestriksjoner. Det ble også gjort simuleringer og økonomiske beregninger for et underkonsept med svært mange hindringer for bilistene, kalt "Bygging i bybåndet med gjennomkjørings- og parkeringsrestriksjoner", som gav et beregnet tap på 8.193 millioner kroner. Sistnevnte ble i overkant restriktivt, og man landet derfor på en mellomløsning, der bare noen av de mange hindringene ble beholdt, nærmere bestemt i Bøleveien og Sverresgate i fase 1, og i Herøyaveien og Gunnar Knudsens vei i senere faser. Basert på dette kan det konkluderes med at det samfunnsøkonomiske tapet som følge av bypakka kan antas å havne et sted mellom 2.251 millioner kroner (ingen hindringer) og 8.193 millioner kroner (mange hindringer). Disse tallene er i 2009-kroner, som omregnet til 2014-kroner gir henholdsvis 2.447 og 8.906 millioner kroner.

Men det er faktisk adskillig verre enn som så. I ovennevnte beregninger ble det nemlig antatt at fase 1 vil koste 600 millioner kroner. Nå viser det seg at kostnaden i stedet blir 2.534 millioner. Dette skyldes at de to eneste veiprosjektene i fase 1 (Lilleelvkrysset og Skyggestein - Skjelbredstrand) begge blir nesten dobbelt så dyre som først antatt. Tilsammen vil de ikke koste 600, men 1.006 millioner. Dessuten skal det brukes 1.170 millioner på bymiljøtiltak, 310 millioner på kollektivtiltak og 48 millioner på etablering av 16 bomstasjoner. Det kan dermed antas at det samfunnsøkonomiske tapet for bypakka blir ca. 1.934 millioner høyere, altså et sted mellom 4.381 millioner (ingen hindringer) og 10.840 millioner kroner (mange hindringer).

Som om ikke dette er nok, skal bomromantikerne ødsle bort 410 millioner på innkreving av bompenger og 280 millioner på renter, tilsammen 690 millioner kroner. Når dette legges til tallene ovenfor, får vi et totalt samfunnsøkonomisk tap på mellom 5071 millioner (ingen hindringer) og 11.530 millioner kroner (mange hindringer). I tillegg kommer innkrevingskostnader, renter og eventuelle kostnadsoverskridelser for fase 2 og 3, samt engangskostnaden ved fremtidig avvikling av bomordningen. Det totale tapet vil bli så astronomisk at de statlige belønningsmidlene på 215 millioner, som politikerne blendes av, drukner fullstendig i den store sammenhengen.

Når vi tillegg kan lese av COWI-rapporten bestilt av Aksjon Rett E18 (utrolig nok har verken politkerne eller Statens Vegvesen utført en lignende analyse), at forholdene vil bli enda verre på grenlandsveiene med bypakka enn uten (slik vi har hevdet fra dag 1), er det på tide at lokalpolitikerne våre stikker fingeren i jorda, tar ett skritt tilbake og ser på om vedtaket de gjorde virkelig var rett. Det er ingen skam og snu. Vi skal være de første til å bejuble og berømme dem om de gjør, men enn så lenge maner vi alle til kamp mot en ulønnsom, unødvendig og urettferdig bypakke ingen vil ha glede av.

Vi oppfordrer alle til å møte opp på Rådhusplassen i Skien torsdag 2. oktober kl. 18 for å vise politikerne sin motstand.

Link til arrangementinfo på Facebook

Gjennom Bypakke Grenland er norsk veipolitikk i ferd med å nå sitt absolutte lavmål. Det er vanskelig å forestille seg en mer effektiv mekanisme enn denne for å bringe Grenland inn i langvarig resesjon. Politikere som tror det er vekstfremmende å be næringslivet betale for å få økt kjøretid, bør ta et grunnkurs i makroøkonomi eller sette seg ned og spille Sim City for å lære hva som skal til for å få en by til å vokse. Og hvis journalistene i Grenland gjør det samme, kan det hende vi i fremtiden kan lese adskillig mer interessante nyheter på avisenes forsider enn at noen har brukt 233.000 kroner.


Eirik Snarud, Tomas Bakken og Tommy Ballestad,
Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland
folketsbypakke.no

 

     
 

Ta en nærmere titt på taklampa til ordføreren, hils på bombetjeningen, se alle de flotte bombodene og selvfølgelig fremtidens næringstransport.

Forstørr og naviger rundt i bildet med å holde musa over. Eller pek med fingeren om du er på mobil.

 
   

    kommentarer


Det store narrespillet | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,28 sekunder