En «gledens dag»! Eller?

KS2 for bypakka ble lagt frem i går, og ikke helt uventet feiret bomkameratene dette så godt de kunne.
Men er dette virkelig en gledens dag?

Ordførerne Øystein Beyer og Hedda Foss Five, fylkesordfører Terje Riis-Johansen og NHO-leder Nikolai Boye gliste mens de kuppet fremleggingen av kvalitetssikringsrapporten av Bypakke Grenland tirsdag ettermiddag. De gledet seg over at rapporten viste at bompengefinansieringen av pakka er «robust». Enhver treåring, selv uten kalkulator, skjønner det at pengene renner inn når du sperrer av hele veinettet med bommer og det ikke finnes alternative ruter for å slippe unna, så akkurat den jobben kunne konsulentene fra Dovre og TØI strengt tatt hoppet over.

Men når de nå først har sett på dette, har de altså kommet frem til at bypakka er finansiert etter 7 år, ikke 10 som de nevnte herrer (og frue) hadde sett for seg. Det de glemte å nevne da de la frem denne «gladnyheten» er at det kommer en fase 2 og 3 også. Vi snakker altså om 16 antennebommer som vil sperre Grenland i alle fall i 30 år fremover.

Sluttrapport KS2 Bypakke Grenland

NHO-direktør Nikolai Boye sier til NRK og til PD at bypakka handler om å bygge om Grenland til et effektivt bo- og arbeidsmarked, der det er lett å komme til og fra, og lett og komme gjennom, ikke minst for næringtrafikken som sliter blytungt med en infrastruktur som er gått ut på dato. Dette er altså mannen som leder næringslivets egen organisasjon her i fylket. Et næringsliv som er livredde for følgene av pakka Boye skamroser. Han har tydeligvis enda ikke forstått at med Bypakke Grenland vil følgene bli stikk motsatt av det han sier. Veinettet strupes, kapasiteten blir enda dårlige og reisetiden vil som følge av det bli lenger. I tillegg, hvem i alle dager tror han finner et slikt  område, der hele veinettet i tillegg er pepret med bomstasjoner, attraktivt?

Så til KS2-rapporten. Konkluderer den egentlig med at Bypakke Grenland holder mål? Ut fra det vi kan se, er jammen ikke konsulentene helt sikre selv på hva innholdet i pakka er:

«Med unntak av de to store vegprosjektene, Rv. 36 og Fv. 32, er det uklart hvilke konkrete tiltak fase 1 av Bypakke Grenland består av.»

Men konsulentene har funnet ut at pakka er veldig mye dyrere nå, enn hva den var under arbeidet med KVU/KS1:

«Forberedelsene for styring vurderes å være mangelfulle. Dette gjør det uklart hvorvidt pakkens kostnadsramme vil holde. (...) Kostnaden for fase 1 har økt fra 1,2 mrd. kroner (2010) ved KVU og KS1 som ble gjennomført i 2011, til 2,5 mrd. kroner (2013) i dagens forslag. Det er ikke gjennomført nye nytteberegninger, men den store kostnadsøkningen virker inn på lønnsomheten for tiltakene. Kostnaden ved det ene vegprosjektet (Rv. 36) er nå på nivå med den beregnede nytten ved KS1, og det er således uklart hvorvidt tiltaket fortsatt er lønnsomt. Det andre vegprosjektet (Fv. 32) som ble vurdert som noe ulønnsomt ved KS1, er nå trolig mer ulønnsomt.»

Noe som, i følge KS2, betyr:

«Bypakke Grenland skal rammestyres innenfor 2,5 mrd. kroner (2013) inkludert mva. Eventuelle overskridelser vil medføre at tiltak tas ut av pakken. Rammestyringen gir lavere kostnadsusikkerhet, men høyere innholdsusikkerhet. Med en lik kostnadsøkning for de foreslåtte regionale tiltakene som for de to store vegprosjektene, må om lag 40 pst. av de foreslåtte tiltakene bli kuttet.»

Nesten halvparten av bypakka må altså utelates om kostnadsrammene fra KS1 skal holde.

«Det uklare innholdet og de umodne estimatene gjør at det er høyst usikkert hva tiltakene i fase 1 av Bypakke Grenland vil koste,» heter det videre i KS2. Og forplanter dette seg videre til fase 2 og 3 (noe det er all grunn til å tro det vil), vil kostnadene for hele Bypakke Grenland stige fra ca. 5 mrd kroner til 11 mrd kroner! Beyer, Foss Five, Riis-Johansen og Boye står altså og gliser og kaller det en «gledens dag» fordi de tolker KS2 som et klarsignal til å kreve innbyggerne for 11 milliarder bom/skattekroner over der neste 30 årene, samtidig som de kaller det fremtidsrettet å bygge ned veinettet. Analyseselskapet COWI har allerede konkludert i en rapport laget for Aksjon Rett E18 at bypakkas tre faser vil øke reisetiden i Grenland.

For 11 milliarder kroner kunne vi fullført hele veisystemet beskrevet som «Folkets bypakke» (ca 6MRD), i tillegg kunne du fått en tilsvarende vei på østsiden, eventuelt en bybane som mange ønsker seg.

    kommentarer


En «gledens dag»! Eller? | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,21 sekunder