Folkeavstemning om bompenger


Snart får Gøteborgs innbyggere si sin mening om bompenger i en folkeavstemning. Meningsmålinger tilsier at folkeavstemningen som politikerne tilslutt måtte gå med på vil gi et utrolig sterkt NEI og at bommene må tas ned.

Gøteborg kommune har drøyt en halv million innbyggere, Stor-Gøteborg omfatter ca en million.

I ulike meningsmålinger har innbyggerne uttalt seg med samme resultat som i Grenland, omkring 88% er imot bompengefinansiering. Akkurat som her fremføres de samme argumentene og logikken om hvorfor en slik finansiering er helt feil. I Gøteborg kalles bompengene for trengselsskatt, altså ved sitt rette navn som en skatt. Se listen nederst i artikkelen for gøteborgernes argumenter. Sammenlign gjerne med våre egne!

Vi kan nesten si at selvsagt ble ikke en motstand mot bomtullet i Gøteborg heller tatt hensyn til av deres folkevalgte. Som der så var det lite informasjon til innbyggerne i forkant, realitetene ble først kjent etter vedtak. Også der har det vært store protester i flere år. Bommene har nå allerede vært på plass i noen år, men nå kan det altså bli en endring.

Til forskjell fra hos oss så har media i Gøteborg tatt den massive motstanden mot bompenger og bypakker på alvor, og det var faktisk den store avisen GT (Göteborgs-Tidningen) som sto for det hele! Målet var 45.000 underskrifter innen fristen på ca 5 måneder. Målet var oppnådd allerede etter 3 måneder, og ved fristens utløp var hele 56.094 underskrifter på plass! Er vi veldig grove på hoderegning tilsvarer dette hva som ble samlet inn i Grenland på enda kortere tid i fjor. Med en bedre distribusjon fra fylkets side av den utskjelte "informasjonsbrosjyra" om bypakka og en bedre annonsering fra oss så kunne vi slått det målet grundig bare med brosjyreaksjonen vår. Og den varte bare en uke. Uansett, bare der mottok vi flere tusen av "blekkene", og husk at antallet tilsvarte husstander ikke enkeltpersoner.

Hos oss brukte istedet avisredaktørene lederspalten til å snakke nedsettende om innbyggerne som ikke ønsket å betale for andre, bagatellisere motstanden, latterliggjøre og fremsette den utrolige merkelige påstanden om at ettersom den ene redaktøren hadde sett en bom på biltur i Europa så måtte innbyggerne i Grenland også finne seg i dette. Selvsagt ble det ikke nevnt noe om konseptforskjellene. Fra redaktørhold ble det også underslått fakta (trolig for at avismannen kun gjettet og ikke sjekket) om bomringen i Gøteborg. Bomringen i Gøteborg er kun aktiv på dagtid, og kun mandag - fredag. Altså er det ingen bompenger halve døgnet, ingen i helgene, og hele juli måned er bommene skrudd av. Tar man i tillegg en titt på bomprisene så vil man se at passeringsprisene er noe mer edruelige. Det er også kun svenskregistrerte biler som blir avkrevd denne skatten.

I gøteborgsområdet blir altså innbyggernes kritiske røst tatt på blodig alvor, og media selv har kjørt skarpe granskninger av hva bompakka egentlig inneholder og stilt kritiske spørsmål til argumenter om både miljø og påstått veiutbygging. Selvsagt har det også blitt grundig belyst at den som er pålagt å betale ikke får tilbake i samsvar med hva man betaler. Samsvarprinsippet skal også gjelde her når det gjelder bompenger, men sålenge ingen vil belyse misforholdet....

Vi ønsker Gøteborgs innbyggere godt valg!

 

Noen av argumentene mot bompenger i Gøteborg:

1. Trängselskatten är orättvis. Den drabbar vissa bilister beroende på var man råkar bo och arbeta i förhållande till var tullstationerna står, medan andra slipper helt undan. Utlandsregistrerade bilar betalar ingen trängselskatt.

2. Det finns ingen rimlig anledning till varför invånare i Göteborg med omnejd ska betala mer i skatt än andra skattebetalare i Sverige.

3. Folkomröstningen är din sista chans att berätta för politikerna vad du tycker. Du lär inte bli tillfrågad igen.

4. Trängselskatten slår mycket hårdare mot bilister med lägre inkomster än mot höginkomsttagare. Det är de sämst ställda bilisterna som får ge upp bilen.

5. Trängselskatten påstås ha som mål att både minska trafiken och att finansiera infrastruktur. Dessa mål är dock oförenliga. Minskar trafiken för mycket, saknas det pengar till att bygga. Då måste trängselskatten höjas ytterligare trots att trängseln då redan minskat.

6. Om du anser att det Västsvenska paketets absolut största projekt, tågtunneln till Haga (Västlänken), inte bör byggas ska du rösta Nej. Enda chansen att stoppa Västlänken i detta skede är att strypa finansieringen och därigenom tvinga partierna till nya förhandlingar.

7. Trängselskatten kommer att höjas med cirka 22 procent redan 1 januari 2015. Inflationen är för närvarande nära noll i Sverige. I Stockholm planeras trängselskatten höjas med 50 – 75 procent för man behöver ta in mer pengar i skatt. Det finns inget som tyder på att trängselskatten inte blir permanent om den inte stoppas nu.

8. Trängselskatten förbättrar inte miljön i mätbara termer och räddar definitivt inte klimatet. I Göteborgsregionen finns cirka 0,05 procent av världens fordonsbestånd. En minskning av biltrafiken med exempelvis 10 procent ger i så fall minskade  utsläpp med knappt mätbara 0,005 procent. Utsläppen kan minskas mycket effektivare med andra åtgärder (samåkning) och teknikväxling (el-, hybrid, vätgasdrivna bilar). Lär av världens elbilstätaste land: Norge

9. Sveriges bilister betalar varje år in cirka 60-80 miljarder i olika skatter till statskassan. Lägg därtill moms på drivmedel med mera och vi närmar oss 100 miljarder/år. Trängselskatten i Göteborg är tänkt att ge cirka en miljard extra per år, i sammanhanget alltså en mycket blygsam summa som man dessutom inte uppnår (2013 gav den 200 miljoner lägre). Statskassan står alltså inte och faller med trängselskatten. Som jämförelse skulle en mindre höjning av bensinskatten ge betydligt större skatteintäkter.

10. Nästan femtedel av trängselskatten försvinner i administration. För varje tusenlapp du betalar i trängselskatt får staten alltså bara lite över 800 kronor. Under 25 år försvinner cirka 6-7 miljarder till ingen nytta, pengar som kunde använts till att förbättra för trafikanterna.

11. Det Västsvenska paketet måste omförhandlas till ett mindre, mer hanterbart paket. Det är principiellt fel att binda upp framtida politiska majoriteter av beslut som togs för flera mandatperioder sedan. Vägvalet har lämnat ett förslag som du kan läsa om här.

12. Trängselskatten ska enligt regerings utspel i Almedalen 2014 bekosta utbyggnad av höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer. Kostnad: 140 miljarder kronor. Trängselskatten måste stoppas nu, annars ska den räcka till allt i framtiden.

13. Trängselskatten är en felkonstruktion, ett tankefel från första början. Att extrabeskatta människor för att de måste åka till sina arbetsplatser gynnar inte sysselsättningen i Sverige. Gör om och gör rätt!

    kommentarer


Folkeavstemning om bompenger | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,52 sekunder