Frp, valgkamp og den såkalte "bomfriheten"

Etter at vi den 11. august kort redegjorde for at Frp lokalt er mot bypakka, men at de på Stortinget likevel stemte for den samme pakka, har Skien Frp endelig startet sin valgkamp.

Desverre startet de da med å tro at Bypartiet, som har sitt opphav i Folkeaksjonen, nå gikk hardt ut for å ta deres velgere. Etter dette har det vært både avisartikler (der de klipte bort våre motgåelser av fremsatte påstander når de selv spredte artikkelen) og leserinnlegg fra forsmådde Frp-representanter i Skien inneholdende både direkte løgner og bevisste feiloppfatninger. Vi anser at dette er mest skadelig for Skien Frp, og at dette ikke rammer andre veldig hardt. Bypartiet søker å ta velgere fra alle partier i Skien. Når det kommer til samferdsel så er Bypartiets politikk forenelig med et samarbeid med Frp etter valget.

Med det gjengitte leserinnlegget nedenfor der vi klargjør enkelte ting legger Folkeaksjonen denne debatten død.
Leserinnlegget sto første gang på trykk 20. august.

FRP er overhodet ikke et reelt alternativ til "bomfrihet"

Frp's Jørn Inge Næss går i leserinnlegg til angrep på både Bypartiet og Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland.

For Jørn Inge har tydeligvis "glemt" hva det riktige navnet på organisasjonen er, til tross for hans sterke interesse og oppbacking i all tid før vi gikk til det skrittet å opprette eget parti.

Som Fremskrittspartiet lokalt, har Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland og Aksjon Rett E18, også gjort lobbyvirksomhet inn mot departementet, statsråden og statssekretæren.

Næss var sogar første politikeren som på fin spalteplass i Varden fremhevet vårt den gangen ferske initiativ og forslag til endringer i en håpløs bypakke.

Flere partier er inneforstått med viktigheten av en god firefeltsvei mellom Skien og E18, hvertfall etter at Folkeaksjonen har fremmet vårt konsept siste årene. Sammen med Aksjon Rett E18 har vi fremmet de hittil eneste realistiske forslagene til en slik infrastruktur. Folkeaksjonen fokuserer i tillegg på alt det som er viktige i en helhetlig infrastruktur som feks bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Næss sto frem og fremhevet Folkeaksjonen allerede 7. februar 2014 i en stor artikkel i Varden om Århusforbindelsen. Vi har holdt tett kontakt, også med Frp, også etter dette. Vi skjønner at Frp kom litt seint i gang med valgkampen, men vi kan ikke forstå at de nå forsøker å slå beina under seg selv med å være negative til noe de har vært positive til tidligere. Betyr dette at de nå ønsker å stille seg utenfor flertallet blant partiene i Skien som nå har vedtatt at de ønsker en bedre tilknytning til E18 enn det som har ligget i planene til bypakka hittil?

Næss hevder at Frp ikke hadde mulighet til å stoppe bypakka. Det er ikke korrekt. Etter at bypakka ble vedtatt i Skien, Porsgrunn og Siljan sommeren 2013, ble det offentliggjort to COWI-rapporter med graverende konklusjoner. I den første var konklusjonen at med bypakka vil kjøretiden mellom Skien og Porsgrunn øke mer enn om ingenting gjøres med veinettet frem til år 2039. Bilistene skal altså betale bompenger for at det skal bli verre, noe lokalpolitikerne neppe var klar over da bypakka ble vedtatt. Den andre COWI-rapporten konkluderte med at en P-formet stamveiløsning med «Rett E18» vil gi langt bedre lønnsomhet og større miljøgevinst enn gjeldende planer, og dessuten gjøre det meste av bypakka overflødig. Basert på disse COWI-rapportene burde Samferdselsdepartementet, som Frp styrer, ha stoppet bypakka og utredet den presumptivt beste løsningen, men det skjedde ikke.

På den annen side kan man spørre seg hvor mye KS2 er verdt, når selv daværende statsekretær åpent innrømmer at den var spill for galleriet. Bypakke Grenland var allerede bestemt på forhånd.

Jeg synes at det er spenstig av Jørn Inge å rakke ned på Bypartiet samtidig som han nærmest siterer ordrett det vi har sagt i to år, og presenterer det som sitt eget.

Både Folkeaksjonen og Bypartiet er grunnleggende mot bomfinansiering. Likevel jobber vi altså fortsatt med et bedre alternativ selv om Frp stemte ja til bypakka i Stortinget. Vårt mål er som det alltid har vært: Er vi så uheldige at bommene kommer, skal vi i det minste ha vei for pengene!

Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland og Aksjon Rett E18 har i flere år nå fremmet fakta rundt bypakka og bedre alternativer. Gruppene arbeider i alle berørte kommuner. Bypartiet har opphav i aksjonsgruppene, og stiller til valg kun i Skien.

Eirik Snarud, leder Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland

    kommentarer


Frp, valgkamp og den såkalte "bomfriheten" | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,37 sekunder