Grattis Göteborg!

Gøteborgs innbyggere fikk i går muligheten vi hittil har blitt nektet av våre politikere, si sin mening om bompenger ved folkeavstemning.

Les mer for ytterligere info, og hvorfor vi blir nektet.

Trykk her for stor visning av grafen.

Spørsmålet som ble stilt i folkeavstemningen: "Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?"

Vi fulgte gårdagens valg i Sverige med stor interesse ut i de seine nattetimer. Saken som ordførerne i Porsgrunn og Skien har omtalt som "for viktig til å la velgerne bestemme", var oppe til folkeavstemning i Gøteborg i går.
I Gøteborg har bommene allerede vært operative et par år, men reaksjonene har vært sterke hele tiden!

Vi feirer med Gøteborgs innbyggere i dag og heiser flagget!

Det var spenning helt fra tallene fra første valgdistrikt av totalt 297 tikket inn.
Tallet var da 70,93% mot bompenger, eller som svenskene kaller det: Trängselskatt.
Første distrikt som ble telt opp ligger i et område kjent for sterk motstand mot bompengetiltak, så spenningen var ikke stor før første tallene fra sentrum kom.

Få ditt klistremerke mot bypakka her!

Sentrum består av 69 valgdistrikt, og det har vært mobilisert svært kraftig frem mot avstemningen for å få flest mulig til å delta. Dette klarte de også, drøyt 12% større oppsluting enn området i byen med svakest valgdeltagelse.
Dette er noe å ha med seg i tankene om vi en gang også kan få lov å bestemme.
Prognoser på forhånd fra Gøteborg viste stor sannsynlighet for at det ville bli et tydelig NEI. Mange på den siden blir da hjemme for de regner med at naboens stemme er nok.

Dagene i forkant ble det "selvsagt" publisert en meningsmåling med en viss slagside, som viste et klart JA-flertall.

Hvorfor får ikke vi lov å si vår mening?

Begrunnelsen våre folkevalgte har servert er at de "opplever et stort flertall i befolkningen som er for bypakka".
Meningsmålinger derimot tilsier det stikk motsatte.
Både ordføreren i Skien og Porsgrunn har også uttalt at denne avgjørelsen er for viktig til å la velgerne bestemme. Jasså ja?
Ordfører Øystein Beyer er vel den som hittil har gått krassest ut mot egne innbyggere, han la ikke mye i mellom når han sa sin mening til de fremmøtte på det godt omtalte folkemøtet på vessia i fjor. Det var en ordfører totalt blottet for ydmykhet som uttalte seg.

Endelig resultat

Etter å ha mottatt tallene fra flere valgdistrikt stabiliserte resultatet seg på 58-60% som sa NEI til bompenger. Av de 297 valgdistriktene så var resultatet jevnt over ganske likt til slutt, med noen innslag der stemmeforskjellen var betydelig til begge sider.

Til slutt endte opptellingen slik dere kan se i grafikken over, og Gøteborgs innbyggere kan nå se frem til at bommene forhåpentligvis skrus ned. Litt mer detaljer om bomringen i Gøteborg kan du lese her: Folkeavstemning om bompenger

Her finner du alle detaljer for folkeavstemningen (ekstern lenke)

Valgresultatet i Gøteborg ble et solid NEI. Likevel har vi stor tro på at en avstemning her ville vært enda tydeligere. En meningsmåling tatt opp før innholdet i bypakken var allment kjent viste at allerede da var 67% mot bypakka. Nettavstemninger har vist 86%. Gøteborg er tross alt kjent for å ha en velutviklet infrastruktur, og det er tydelig for de fleste at Bypakke Grenland ikke vil føre oss et skritt nærmere. Vi trenger en solid oppgradering av infrastrukturen for å tilrettelegge for alle trafikkantgrupper. Ikke en nedbygging!

Hva kan vi gjøre?

I Gøteborg kreves det 45.000 underskrifter for å ta en sak opp til folkeavstemning. Gøteborg kommune har drøyt en halv million innbyggere. Antall stemmeberettigede er 425.380. Kravet ble nådd lenge før fristen, og det ble levert inn 57.143 underskrifter på kravet om folkeavstemning.

Her i Grenland ble det gjennomført et såkalt "innbyggerinitiativ" der kravet er 300 underskrifter for å fremme en sak i bystyre/fylkesting. Dette var kun et nettinitiativ, og antallet underskrifter stoppet på ca 4.500.
Den som sto bak fulgte desverre ikke opp, så saken ble oversendt lenge etterpå. Kravet i et innbyggerinitiativ er også at det ikke kan fremmes en sak til behandling som allerede har vært oppe til behandling samme periode.
Dette hadde altså mest sannsynlig ikke vært en sak det hadde blitt tatt stilling til uannsett.

Likevel viser dette at saken engasjerer sterkt, også når vi gjennomførte brosjyreaksjonen vår var det en overveldende deltagelse. Vi er derfor sikre på at vi kan få samlet inn en god mengde underskrifter for å kreve en folkeavstemning.

Spørsmålet til slutt blir: Tør ordførerne våre svare på hvor mange underskrifter de godtar for å gi oss en mulighet til å si vår mening?

Det er valg allerede til neste år, det er en glimrende mulighet til å la velgerne få si sin mening!

    kommentarer


Grattis Göteborg! | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,35 sekunder