Hva vil koste samfunnet mest, Kjell Solheim?

Vegvesenet fortsetter tåkepraten. Vi etterlyser klarere svar i ukas leserinnlegg.
Både det økonomiske og miljøaspektet virker lite gjennomtenkt. Nå er bypakkas prislapp kommet opp i 3,2 milliarder, kan de ikke brukes på en bedre måte?

Se innlegget vi svarer på nederst i artikkelen.

Avdelingsdirektør Kjell Solheim i Statens Vegvesen gjentar sitt budskap om at det han kaller en ringvei ikke er et reelt alternativ til Bypakke Grenland. Om Solheim henviser til Fjordnett Grenlands forkastede forslag eller Folkets Bypakke er vi usikre på, da han heller ikke i sitt siste innlegg spesifiserer dette.

Vi velger likevel å ikke la han stå uimotsagt, siden påstandene hans om at alle alternativer til bypakka er for kostbare, lite løsningsorienterte og feil i forhold til nasjonale klimamål er grovt feilaktige. Innlegget føyer seg inn i rekken av intetsigende bortforklaringer politikere og ansvarlige myndigheter forøvrig kommer med, når de mangler gode argumenter til hvorfor og hvordan bypakka skal løse Grenlands infrastrukturproblemer.

Vi registrerer at også i dette tilfellet sies det intet om hvorfor f.eks. Folkets Bypakke skal være en dyrere løsning enn Bypakke Grenland? Vi kan jo ta en titt på tallene: Bypakke Grenland vil koste 3,2 millarder kroner, bomkostnader iberegnet. Dette gir en kort veistrekning utenfor bybåndet som ikke kommer interntrafikken i Grenland til gode, og en enda kortere (men etterlengtet) veistrekning i Porsgrunn. Resten går til enda flere trafikale restriksjoner og såkalte grønne tiltak som gangbruer, sykkelstier og busskur. Køene, spesielt i Skien, mellom Skien og Porsgrunn og i Porsgrunn vil fortsatt være der, og etter all sannsynlighet bli enda større. I samme tidsperiode som bypakkas første fase skal gjennomføres, forventer politikerne en økning i innbyggertallet i Grenland på 19.000 mennesker. Er det virkelig noen som tror at disse kun vil ta bussen, gå eller sykle?

Allerede i dag går det nærmere 40.000 kjøretøy hver dag mellom Skien og Porsgrunn, noe som er mer enn høyt nok trafikkgrunnlag for firefeltsvei på begge sider av elven!

KVUen som Kjell Solheim påpeker er "utarbeidet av solide fagmiljøer på topp nasjonalt nivå" viser faktisk at det samfunnsøkonomiske tapet (omtalt som 'netto nytte'Blunk som følge av Bypakke Grenland kan antas å havne et sted mellom 2,2 milliarder kroner og 8,2 milliarder kroner (2009-kroner), alt avhengig av hvor mange gjennomkjørings- og parkeringsrestriksjoner man velger å introdusere for bilistene. Regner vi med kostnader som har kommet til etter KVUen og oppdaterer regnestykket til 2014-kroner, blir resultatet bare enda mer skremmende.

Folkets Bypakke, med en firefelts høykapasitetsvei fra Moheim til Moflata og de andre forbedringene vi foreslår i veinettet, vil selv med den høyest antatte metersprisen utarbeidet av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) koste på linje med Bypakke Grenland fase 1. I tillegg gjør tidsbesparelsen som følge av bedre fremkommelighet for alle trafikkgrupper Folkets Bypakke samfunnsøkonomisk lønnsom.

Hvilken av disse løsningene virker mest kostbar, Kjell Solheim? Hvor solide er disse fagmiljøene, når de kan gå gode for slike ufattelige dyre løsninger som heller ikke løser trafikkproblemene?

På den annen side blir vel ingen overrasket sett ut fra øvrig norsk veistandard og infrastrukturplanlegging generelt og i Grenland spesielt.

Vi oppfordrer Kjell Solheim til å lese vårt forrige innlegg en gang til. Der vil han også se hvorfor Folkets Bypakke langt bedre vil oppfylle klimamålene. Innlegget, og alt annet om Folkets Bypakke, ligger lett tilgjengelig på våre nettsider.

Eirik Snarud, Tomas Bakken og Tommy Ballestad,
Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland
folketsbypakke.no

    kommentarer


Hva vil koste samfunnet mest, Kjell Solheim? | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,43 sekunder