Sikret, men kvalitet er det ikke

Nikolai Boye i NHO Telemark går i nok et leserinnlegg ut og forsvarer bypakka. Har NHO overtatt informasjonsarbeidet som gjelder bypakka?

Vi forstår ikke helt sammenblandingen, og Boye har heller ikke tidligere vært villig til å besvare spørsmål stilt av hverken oss eller andre når hans uttalelser både har vært uklare og usammenhengende. Vi har omtalt flere av disse sakene tidligere: [ NHO og bypakka og [ Bomkameratene ]

Boyes leserinnlegg gjengis i bunnen av saken, vårt svar følger her:

I et innlegg i Varden 22.10 redegjør regiondirektør Nikolai Boye i NHO Telemark det han kaller "kvalitetssikring" av Bypakke Grenland. Spørsmålet blir jo "kvalitet for hvem?". For innbyggerne og næringslivet (som Boye i høyeste grad representerer) i Grenland som får regningen, er det neppe.

Boye henviser til et årelangt arbeid bak kompromissløsningen vi kjenner som Bypakke Grenland, og den videre behandlingen av denne i fylkes- og kommuneadministrasjone samt rapporter fra flere konsulentselskaper, for å forsikre leserne om at bypakka er den beste løsningen på Grenlands infrastrukturproblemer.

Hvorfor er det da slik at "alle" andre ser at disse løsningene, som det har blitt brukt millioner av kroner på, ikke vil fungere? Hvorfor nekter politikerne som har vedtatt pakka og støttespillere som LO og NHO å se at det å gjøre et allerede sprengt veinett enda mer utilgjengelig kun vil føre til stagnasjon? Allerede, lenge før bomringen er på plass, flytter den ene bedriften etter den andre til nabofylket. Bypakke Grenland vil ikke friste flere til å bli værende eller flere til å etablere seg.

Ja, det ligger to veiprosjekter inne i fase 1. Den ene vil bedre forholdene for trafikken som skal til og fra øvre deler av fylket (ca. fem prosent av trafikken på grenlandsveiene). Den andre vil forhåpentligvis bedre forholdene i det notoriske Lilleelvkrysset, men faren er at her vil køen kun flytte seg nærmere Hovenga. Ellers er det lagt opp til litt flikking i enkelte kryss og rundkjøringer, noe som visstnok skal bedre fremkommeligheten for næringstrafikken.

Problemet i planleggingsfasen av Bypakke Grenland, konseptvalgutredningen, var at det eneste alternativet som faktisk vil avhjelpe de lange transporttidene internt i Grenland, aldri ble vurdert. Et av alternativene var riktignok en ringveiløsning, men denne ble helt riktig vurdert til å være ineffektiv, da den lå alt for langt vest og gav for dårlig kapasitet. Dermed endte man på dagens alternativ.

Det er for oss en gåte at man aldri vurderte en flerfelts høykapasitetsvei på langs med bybåndet, slik vi foreslår. Da ville dagens og fremtidens utfordring med trafikkavviklingen i Grenland vært løst. I stedet sitter vi igjen med en dyr, ineffektiv pakke tuftet på symbolpolitikk, politisk prestisje og kompromisser som ikke tjener noen.

Fylket og kommunene tok seg heller aldri bryet med å utrede hva konsekvensene av Bypakke Grenland blir. Det måtte private til. Aksjon Rett E18 bestilte en rapport fra konsulentselskapet COWI, det samme som har blitt brukt i arbeidet med bypakka. Konklusjonen i denne er klar: Reisetidene i Grenland vil øke dersom bypakka gjennomføres. I tillegg vet vi nå at det samfunnsøkonomiske tapet som følge av pakka vil ende på en plass mellom 5-10 milliarder kroner og at dersom man skal oppnå samme miljøgevinst som ved å bygge en firefeltsvei mellom byene, må dagens trafikk reduseres med mellom 25-50 prosent. På toppen av det hele vil det koste nesten en halv milliard bare å drifte bomsystemet som skal finansiere det hele.

Dermed kan vi ikke annet en å lure på hva fylket, kommunene, LO, NHO og Statens Vegvesen legger i ordet kvalitet. Vår definisjon er i alle fall en annen.

Eirik Snarud, Tomas Bakken og Tommy Ballestad,
Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland
folketsbypakke.no

 

    kommentarer


Sikret, men kvalitet er det ikke | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,19 sekunder