Gårsdagens infomøte

For en gangs skyld var det knyttet noe spenning til et slik arrangement. Mye rart har jo vært sagt de siste ukene.
At det derimot skulle bli like dramatisk og høylytt kunne vel ingen forestille seg.

Amper stemning: F.v. Eirik Snarud (Folkeaksjonen) Bård Hoksrud (statssekretær),
Thor Arlid Bolstad (Skien Frp) og ordfører Hedda Foss Five (Skien Ap)
Foto: Tomas Bakken

 

Under gårsdagens informasjonsmøte/planleggingsmøte av fremtidige tiltak langs fv32, Bølevegen og ned til Hammerkrysset ved Hovenga, gikk ordfører i Skien, Hedda Foss Five, sterkt ut og nærmest ugyldiggjorde bystyrets vedtak 19.06.2013 om Bypakke Grenland.  

Skiensordføreren har tidligere sammen med kollegaen i Porsgrunn og fylkesordføreren gått ut i media og sagt at alt som er vedtatt i forbindelse med Bølevegen i Bypakke Grenland er "rykter" fremsatt av bypakkemotstandere. Under kveldens møte gikk hun rett i strupen på representantene fra Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland og statssekretær Bård Hoksrud.

Hun påstod at Folkeaksjonen nektet å ta inn over seg at ingenting var bestemt angående Bølevegen. Da vi påpekte at bystyret har gjort vedtak basert på Bystrategi-dokumentene som danner grunnlaget for Bypakka og dermed har lagt føringer for hva som kan, skal eller bør gjøres med veien, sa Foss Five at "et vedtak er gyldig kun til et nytt fattes".

Spørsmålet om hun kunne vise til et nytt bystyrevedtak som opphevet det som ble fattet 19.06.13, unnvek hun glatt å svare på ved å henvise til vage formuleringer i det som allerede var vedtatt.

Ei heller når representanter i både fylkesting og Skien bystyre stilte seg undrende til at ordføreren på egenhånd omgjorde lovlig fatta vedtak vek hun en tomme. Stemningen ble ganske dramatisk da hun skjelte ut fremmøtte etter noter.

Det ble også fremsatt grove personlige beskyldninger fra en sentral politisk skikkelse. Vi velger å holde igjen omtalen av dette inntil i morgen, da vi ønsker å gi vedkommende muligheten til å forklare utsagnene.

Hedda Foss Five beskyldte også statssekretær Bård Hoksrud for å trenere Bypakke Grenland i departementet, og Five beskyldte ham for å ikke ha gitt oppdraget med KS2 til konsulentselskapet før i september. Hoksrud leverte oppdraget i mai, men undret seg over hvorfor han i det hele tatt hadde engasjert konsulenter til å vurdere innholdet i Bypakke Grenland, når innholdet tydeligvis kan endres for ordførernes forgodtbefinnende. Det han undret mest over var hvordan projektet kan vurderes når innholdet endres. Vi kan også bekrefte at oppdraget ble oversendt konsulentene når Hoksrud hevder, vi var i kontakt med de allerede i juni og det ble da bekreftet at de hadde mottatt oppdraget.

Fylket, kommunen og prosjektleder Gunnar Ridderstrøm hevdet også at de var åpne for innspill til hvilke tiltak som bør gjøres på Bølevegen og delte ut kart til de fremmøtte der de kunne skrive inn og tegne ned sine forslag. Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland leverte inn følgende: 

For så lenge hverken politikerne eller vegvesenet tar inn over seg at problemene i Grenland skyldes overbelastede veier og handler deretter, vil ingen av dagens problemer bli løst.

Noen særlig info om strekningen syd for Menstad og ned til Hammerkrysset ble ikke gitt, selvom det på forhånd ble understreket at møtet omhandlet hele strekningen. Det nærmeste man kom info var en beboer som lurte på hva konkret som skulle gjøres med en farlig utkjøring. Det noe vage svaret "innen en tiårsperiode vil tiltak være klart" syntes ikke helt å berolige beboeren, men det underholdt de andre fremmøtte.

    kommentarer


Gårsdagens infomøte | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,34 sekunder