Krenkende utsagn

Sint og opprørt ordfører med krenkende uttalelser.

På informasjonsmøtet om Bølevegen på tirsdag opplevde vi en ordfører som var både opprørt og sint.
Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, gikk som vanlig usedvanlig hardt og høyrøstet ut mot alt og alle som ikke kunne forstå hvordan hun på egenhånd kan endre et bystyrevedtak.

Greit nok, hvordan ordføreren mener at lovlig vedtatte vedtak kan omformuleres skal vi ikke henge oss opp i nå.

Desverre falt det enda alvorligere utsagn denne kvelden, som vi overhodet ikke kan akseptere på noen som helst måte.

Istedenfor for å svare på hvorfor ordføreren ikke lar de som er uenige med henne komme til orde i en diskusjon, brant hun av følgende overfor vår styreleder Eirik Snarud: "Og deg er det uinteressant å diskutere med, da du personlig har både hetset og truet meg". Det ble også fremsatt påstand om at vi er uredelige og nok har en helt annen agenda enn at vi ikke ønsker bypakka.

Dette blir oppfattet både sjikanøst og krenkende. Grunnen til at Eirik Snarud sitter som leder i folkeaksjonen er at han i fjor sommer så hvor viktig bypakkesaken er og han engasjerte seg nettopp for at hets, trusler og andre usakligheter IKKE skulle få ødelegge oppmerksomheten saken har. Vi har nå i halvannet år fremmet alt vi kan av saksinnholdet og problemstillingene. Når det har dukket opp uroelementer i diskusjoner har vi på ulike måter sørget for at slike innspill ikke har fått farge og ødelegge debatten. Ordfører og andre har flere ganger vært tatt i forsvar av også oss når debatten har sklidd over i usakligheter. Selv politiet har vært varslet ved et par anledninger når utsagnene mot politikere har blitt for drøye.

Vi har tidligere opplevd at Hedda Foss Five har forsøkt å henge ulike bidrag i debattene på oss, selv om det er helt grunnløst. Ta for eksempel den flotte grafittien i Hjellen: Den er en gruppe innbyggeres uttrykk for bekymring for hva som kan skje med deres by i fremtiden. Ordføreren derimot har forsøkt å si at grafittien er å "snakke ned" byen, og hun omtalte den også i intervju på NRK Dagsrevyen der hun fortvilte over personlige angrep på henne som person og trusler mot folkevalgte. Det virker ikke som ordføreren tør ta inn over seg at det finnes utallige grupper og enkeltpersoner som er fortvilte over bypakkevedtaket, men forsøker å henge alt på én gruppe. Altså på oss. Vi har tidligere avkreftet en løst fundert påstand fra noen politikere om at vi står bak. Men vi skulle så gjerne hatt æren, det er et flott kunstverk i byen som på en tydelig måte viser bekymringen flere har.

Hedda Foss Five har også tatt facebooksiden "På tide å bli kvitt Hedda Foss Five som ordfører i Skien" som et personangrep og hets mot henne som person. Vi har ingen grunn til å tro at hun er så hårsår at hun ikke klarer å se at intet på den siden kan tas som persongrep eller hets. Hennes uttalelser har selvfølgelig kun vært for å sanke sympati for egen sak. Det skal mer til for å være hetsende enn at en facebookside nevner hva ordføreren faktisk heter. Intet av siden har publisert er krenkende eller hetsende ovenfor Foss Five hverken som person eller ordfører.
Desverre for siden sin del så har de som står bak ikke skjønt hvordan gråtekonene fungerer og de deltok heller ikke i debatten på egne sider. Det hadde heller ikke skadet noe om de sto frem med hvem som eier siden, men i utgangspunktet er det uvesentlig da det ikke er hva saken dreier seg om.

Alt som vi i folkeaksjonen står bak publiserer vi under fullt navn. Selv om ordføreren ikke ønsker å høre på det øret, kan vi ikke la det forbigå i stillhet at ordføreren beskylder oss personlig for å stå bak hets, sjikane og trusler mot henne som person! Vi er en lovlig partiuavhengig interesseorganisasjon som setter fokus på et utrolig dårlig politisk vedtak som skal prege utviklingen i Grenland over minst 8 valgperioder!

Hedda Foss Five har fått mer enn nok gode muligheter til å ta et oppgjør med egne uttalelser på tomannshånd med styreleder Eirik Snarud gjennom uka. ordføreren har mottatt oppfordringen via mange ulike kanaler, men har ikke valgt å prioritere et møte som har vært fremsatt som et ønske. Vi kan altså ikke anse uttalelsene som noe annet enn at hun står for beskyldningene, uansett hvor alvorlige eller krenkende de er.
Ordførerens sekretær kom så langt som å sette opp møtetidspunkt i kalenderen, før det ble avlyst bare noen timer etterpå pga "dobbelbooking". Vi er kjent med at både en firetimers middag og møte i en barselgruppe ble prioritert høyere enn å bli konfrontert med egne krenkende utsagn. Snarud har gjort seg tilgjengelig både dagtid og kveldstid helt til i dag for å kunne gjennomføre et møte med ordføreren for å legge frem sitt budskap.

Dette står i skarp kontrast til hva ordføreren selv tidligere har uttalt om hetsende og sjikanøse uttalelser. Da har hun konsekvent uttalt at slikt ikke skal tolereres, at hetserne skal konfronteres og at slike ikke skal tas på alvor. Nå er hun altså selv en av hetserne, og da kan vi bare konstatere at reglene er endret.

Vi kommer heller ikke i fremtiden til å uttale oss noe om hennes personlige egenskaper eller uegnethet. Men vi ser ingen problemer med å uttale at Skien som by burde hatt en ordfører som er mer politisk kompetent enn nåværende. En ordfører som ikke vet hvor grensene mellom politikk og personlig omtale går er kun ødeleggende.
Vi anser det som utrolig synd at Skien har en ordfører som ikke kan svare på direkte spørsmål om saker hun selv fremfører som veldig viktige. Selv om ordføreren mener hennes ståsted er det eneste rette, så må hun faktisk kunne svare på direkte spørsmål når det hun uttaler ikke alltid er annet enn uklar tåkeprat, om det skal være noen verdi i det demokratiet ordføreren snakker så varmt om ellers.

Det er nå på høy tid at debatten om bypakka blir tatt til seriøse høyder av flere politikere, ikke bare ordføreren! Det har hittil ikke vært ett eneste konkret svar å få når innbyggerne og vi stiller konkrete spørsmål til deres vage utsagn. Ikke en eneste gang har det vært respondert på svært enkle og konsise spørsmål som har blitt stilt når man har reagert på uttalelser. Slik debatten har vært til nå har den vært preget av enveis overkjøring av innbyggernes innspill, og når det i uka sank så dypt at det endte med krenkende utsagn om enkeltpersoner fra ordførerens side, så er nok mer enn nok, enda en gang.

Styret i Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland,
Eirik Snarud, Tomas bakken, Tommy Ballestad

    kommentarer


Krenkende utsagn | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,29 sekunder