Manglende kompetanse og snodig partipolitikk hos SP

Vi har i dag sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen der vi uttrykker at et statlig veiselskap ikke bør legges til Grenland slik fylkesordfører Terje Riis-Johansen har uttrykt ønske om.

Vi ønsker selvsagt også flere statlige arbeidsplasser til Grenland, men vi er avhengige av god infrastruktur før det er realistisk å tro at vi kan ekspandere. Slik tilstanden er nå er det totalt urealistisk å forvente større etableringer i Grenland.

Terje Riis-Johansen uttrykker også ovenfor samferdselsdepartementet at vi i Grenland besitter god kompetanse på infrastrukturutvikling og dermed er godt kvalifisert.
Etter vår mening har Grenland ikke den kompetansen som trengs. Grenland er trolig det byområdet i Norge som lider mest under korttenkte, klattvise veiutbedringer uten noen overordnet plan for stamveinettet.

Hele brevet til samferdselsministeren kan leses her: Brev til SD 06012015

Når vi ser på hvordan partiet til Terje Riis-Johansen, Senterpartiet, har endret sin politikk og valgløfter etter at han returnerte til Grenland da han måtte gå av som minister, så blir vi enda mer i tvil om han overhodet er rette person til å kombinere ordene kompetanse og infrastruktur i samme setning.
La oss bare ta en titt på hva Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Senterparti i fellesskap presenterte før valget i 2009: Sp sitt alternativ
Som vi kan lese så ønsket partiet lokalt den gang en skikkelig infrastrukturløsning som er omtrent helt lik som vårt konsept "Folkets Bypakke": Firefelt hele veien fra E18 og opp til Moflata, på vestsiden av elva. Det tok ikke lang tid etter valget før dette selvsagt ble "glemt" hos de folkevalgte representantene.

Vi har også flere ganger forsøkt å få et svar på hvorfor det nå jobbes mot disse valgløftene, men selvsagt uten respons.

    kommentarer


Manglende kompetanse og snodig partipolitikk hos SP | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,36 sekunder