Nå er det vår tur til å be om "bompenger"

Blogg

Etter den spede start på våren for snart ett år siden har mye skjedd.
Fra å være et onemanshow, initiert av en av de som nå er med sammen med oss andre i å legge frem våre ønsker for fremtidig infrastruktur, til å ende opp som en frivillig organisasjon så har mye skjedd på kort tid.

På knapt ett år så har vi altså gått fra å rope høyt om at bypakka vil vi ikke ha, til å ta konsekvensen av det standpunktet og gjort det eneste naturlige: Fortelle hva vi vil ha istedet!
På hele denne veien så har vi hatt med oss utrolig mange fantastiske og engasjerte medborgere i Grenland!
Deres støtte og oppbacking har hele veien vært insirasjon og motivasjon til bruke tid og penger på dette.

Vi blir som alle andre innbyggere mer eller mindre berørt av feilslått veipolitikk og ønsker å gjøre noe med dette.
Med meg så har jeg fire meget dedikerte og engasjerte innbyggere som forsøker å føre kampen videre.
Selv så var jeg ikke engang med fra starten, men har trådd til etterhvert med det jeg kan bidra med.

Etterhvert som innsatsen har ballet på seg så har vi tatt de naturlige grep for å henge med fremover.
Et av grepene har vært å formalisere innsatsen, et annen har vært utarbeidelsen av infrastrukturforslaget.
For å holde kontroll på utgiftene vi hele tiden har med dette så ble det naturlig å etablere en frivillig organisasjon.
Som alle nå vet er det "Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland" som fremmer konseptet "Folkets Bypakke", og at vårt opphav er fra facebooksiden "Nei til bomfinansiert Bypakke Grenland - Nok er nok".
Dette er Folkets Bypakke
Om folkeaksjonen

Vi når frem, allerede har vi møtt samferdselsministeren og lagt frem vårt forslag, med en anmodning om å utrede innholdet i det vi fremmer.
Besøk hos samferdselsministeren

Innsatsen koster, ikke bare i kroner og øre, men også i redusert fritid og tid med familie og venner.
Som alle dere andre så er også våre familier og venner inneforstått med viktigheten i det vi holder på med.
Men så kommer det til finansene... Det er begrenset hva vi fem får til, som hos alle andre så forfaller det hver mnd både huslån og andre regninger. Hver måned tikker det jammen inn bomregninger også ;)
Nå fremover står vi foran flere store oppgaver for å komme videre, og da gjelder det at vi får gjort dette på best mulig måte.
For å få til dette så må vi dekke noen utgifter, og håper at våre støttespillere kan bidra.
Intet beløp er for lite, vi ber ikke om en fast sum men ber om at alle kan yte etter evne.

Allerede så har vi noen få støttespillere, blandt annet lokale næringsdrivende som har stilt opp med det de kan.

Smått ironisk er det nok at vi ber om penger til vei, eller hvertfall promoteringen av et fantastisk veiforslag, men vi skal hvertfall aldri true med å ta fra dere bilen om dere ikke stiller opp.
Til forskjell fra andre veiutgifter så er det helt frivillig å bidra til vårt arbeid :)

Våre "bompenger" kan i beste fall gjøre at vi slipper å betale for sykkelstier i fremtiden, om vi skal sette det litt på spissen!

Ta en titt på siden Hvordan kan du støtte? og hjelp oss med ditt bidrag til arbeidet fremover!

Med takknemlig hilsen

På vegne av styret
Eirik Snarud
Styreleder

    kommentarer


Nå er det vår tur til å be om "bompenger" | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,25 sekunder