Når nesene blir lange

Helt siden 15. mai 2013 har det vært klart hvilke tiltak som anbefales i Bølevegen, utifra det som da allerede hadde vært jobbet med i flere år: 


-klipp fra Varden 2. juli 2013

Tre av våre øverste lokalpolitikere, ordførerne Hedda Foss Five (Ap) Skien, Øystein Beyer (Ap) Porsgrunn og Terje Riis-Johansen (Sp) fylkesordfører, benekter hva som har vært kjent i lang tid. I tillegg nå som det kan se ut som de har endret bystyrevedtak på egen hånd, forsøker de altså å si at det er alle andre som hele tiden har tatt feil. For virkelig å gi løgnen (ja, nå kaller vi det løgn og ikke bløff) "troverdighet" tok de også i bruk ufint språk når de omtalte alle som ikke er enige med de.

Hele veien har man jobbet etter følgende setninger, som også bypakka er vedtatt utifra: "Det er ønskelig at trafikken skal gå mest mulig på vestsiden av elva. Det er ønskelig at Bølevegen skal få et mer gatepreg, med mer grønt og et sted det kan være bedre å ferdes langs som myk trafikant enn i dag."

Politikerne har hele veien vært informert, og det har siste halvannet året vært mye omtale. Se bare hva politikeren Thor Arild Bolstad skriver i leserinnlegg i dagens avis: Slaget om Bypakka - sant eller usant om miljøgate?

Etter at Varden omtalte innholdet i bypakka den 7. juni 2013 fulgte de opp med en egen sak om Bølevegen 2. juli 2013. Saken gjengis under:

Innfartsvei blir «miljøgate»

Stine Viddal Øi
Marit Schulstok

For å begrense biltrafikken blir østveien fra Menstadbrua til Skien sentrum lagt om. Næringsdrivende på Bøleveien frykter for omsetningen.

SKIEN Et av prosjektene i Bypakke Grenland er å gjøre om nordre del av østveien til en mer miljøvennlig gate der syklister, gående og bussene får bedre framkommelighet. Gjennomgangstrafikken ledes over på vestsiden av Skienselva. De eneste tiltakene for å møte den økte trafikken fra Menstadbrua og inn til Skien sentrum i vest er en utbedring av rundkjøringene ved Menstadbrua og Tuftekrysset på Gråtenmoen.
- Det verste jeg har hørt. Sølve Almankaas, driver av bilforretningen Almankaas AS, har ikke hørt om de trafikkreduserende planene i området da Varden tar kontakt.
- Det er det verste jeg har hørt. De gjør det vanskelig å drive næring på Østsida og kan bli ødeleggende for det som er av forretningsliv her. De bør la den lille trafikkpasseringen som er være. Han er allerede i forhandlinger om nye lokaler i Porsgrunn og mener at redusert trafikk i området kan påvirke hvorvidt han velger å flytte. Siden mye av omsetningen foregår på nett, er han usikker på hvor viktig trafikken er for hans egen del.

Lever av trafikken

Daglig leder for Dekkspesialististen Skien, Joakim N With, i bygget ved siden av, har heller ikke hørt om de nye planene. Den så jeg ikke komme. Det er jo kø nok som det er. Selv om det ikke er så mye her. De må få trafikken til å flyte på den andre sida først, sier With. With er også redd for en negativ effekt på næringslivet. Det er ikke bra for noen. Det er jo trafikken vi lever av, avslutter han.

Mer attraktivt

I et hus over gata treffer vi Klemet Josefsen og kona Anne Lise som har bodd i huset i Bøleveien nesten hele livet. Selv har de blitt vant til trafikken og plages ikke særlig med hagen vendt mot elva, men de mener tiltakene kan gjøre et område preget av utleieboliger mer attraktivt.
- Det er ikke noe sted for unger sånn som det er i dag, så det vil nok gjøre området mer attraktivt.

Smalere og lavere fart

Det er lite konkrete tiltak å finne ennå, men sannsynligvis blir østveien smalere. Farta senkes nok også enkelte steder. Det skal fortsatt være mulig å kjøre bil her, men det kan bli skiltet forbudt for gjennomgangstrafikk og tungtrafikk. Langs strekningen fra Menstadbrua til Bøleveien 129 er planen å bygge sammenhengende fortau på vestsiden av veien. I tillegg blir det plantet trær og satt opp ny belysning på strekningen.
Fra kornsiloen og inn til Rådhuskrysset er det mindre plass. Men planen er «å ha fortau på begge sider av veien, i tillegg til beplantning og belysning».

Begrense biltrafikken

Eva Preede er prosjektleder for Bypakke Grenland i Statens vegvesen:
Et av målene i Bypakke Grenland er å begrense biltrafikken innenfor by-båndet. Vi vil legge til rette for kollektivtrafikk, gående og syklende og samtidig gjøre det lettere for næringstransporten. Dette er et av tiltakene i den retningen.
Utbedringen av Lilleelvkrysset i Porsgrunn er noe av det første som vil komme om bypakka blir vedtatt I Stortinget.
Trafikken derfra skal altså følge østveien, over Menstadbrua og opp vestveien langs Kjørbekk og Gråtenmoen. Derfra går trafikken oppover i fylket eller inn til Skien sentrum. For å gjøre det lettere for kollektivtrafikken bygges det et kollektivfelt i forbindelse med rundkjøringene. Tuftekrysset bygges samtidig om for å gjøre det lettere for næringstransporten og øke trafikksikkerheten. På sikt trenger vi å utbedre framkommeligheten i vest. Vi planlegger en etappevis utbygging, understreker samferdselssjef Bjørg Herfindal.

 
Dette er saken:

Ordførerne avviser "ryktene" og er møkk lei av de som sier noe annet:
TA: Avviser ryktene og Varden: – Bølevegen skal fortsatt være en innfartsvei

Vi tilbakeviser tullpratet:
– Politikerne har selv skyld i ryktene og – Bypakke-ordførerne pynter på fakta

Vår egen omtale, med link til relevante dokumenter: Vi er også møkka lei av "desinformasjon"
Vil du også leke med ordførerne?

Kjøp det flotte puslespillet nå!
Trykk for bestilling!

 

    kommentarer


Når nesene blir lange | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,30 sekunder