Ny E18 til liten nytte for Grenland

Får egentlig Grenland nytte av den nye veien?

Konsept 4

Publisert som leserinnlegg i Varden og TA:

Vegvesenet har konkludert om hvilken trasé som bør velges for ny E18 gjennom Porsgrunn. Til manges lettelse ble alternativet med bru over Eidangerfjorden lagt bort til fordel for alternativet med lang tunnel, mer eller mindre sammenhengende, fra Lanner til Heistad.

Men får Porsgrunn/Grenland virkelig nytte av den nye veien? De som får nytte av denne veien er de som bor/virker på Heistad og sørover. Resten av Grenland, der den største delen av befolkningen bor, blir avspist med en ny avkjøring ved den gamle bomstasjonen på Lanner på dagens E18, og vil ikke merke forskjell fra dagens situasjon. Størsteparten av Grenlands befolkning må kjøre nesten like langt som i dag for å komme til en motorvei.

Det er jo trist at all trafikken som skal til Skien eller Porsgrunn må kjøre av på Lanner, nesten i Langangen, og fortsatt benytte dagens vei mens ny, flott firefelts E18 går i jorden under. Ny E18 vil ikke utgjøre store forskjellen fra slik det er i dag. Det industri og næring har behov for, ny og rask tilgang til E18, vil vi ikke få med Grenlands hovedkryss beliggende på Lanner.

For Skiens del er Vegvesenets avgjørelse enda et alvorlig tilbakeskritt. Byen blir med dette enda mer frakoblet stamveinettet. Det som er igjen av industri og næring i byen må nøye seg med dagens veiløsninger for å komme ut til markedet. Ja, hvis ikke Bypakke Grenland forverrer situasjonen enda mer.

Vegvesenet har kommet til at korridor 1 er det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme alternativet, noe vi mener alltid bør velges, men kryss på Lanner sett i sammenheng med tiltakene (reduksjon av veikapasitet) i Bypakke Grenland, gjør at vi går en dyster fremtid i møte i Grenland.

Eirik Snarud, Tomas Bakken og Tommy Ballestad,
Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland

    kommentarer


Ny E18 til liten nytte for Grenland | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,75 sekunder