Tilbake til saken...

Harald Haraldsen fra Skien AP har utfordret oss:
"Kom med de 10 viktigste grunnene til at dere har starta denne aksjonen. Videre de 10 viktigste grunnene til at bypakka ikke må gjennomføres"

Vi takker for utfordringen, og bidraget fra en seriøs politiker som ønsker det samme som oss, faktafokus. Her kommer vår liste:

Det finnes mange gode grunner til å stoppe bypakka, vi satte strek etter 18 punkter for å ikke gjøre dette for omfattende.

18 grunner til at bypakka ikke må gjennomføres:
1. Stor lokal motstand blandt innbyggerne
2. Klimapåvirkningen vil øke med bypakka
3. Arbeidsplasser er truet
4. Urettferdig løsning
5. Ekstremt kostbar løsning
6. Dyrere varer og tjenester
7. Ingen forbedring av en allerede sviktende infrastruktur
8. Skien havner enda mer i bakevja
9. Dårligere fremkommelighet
10. Bompenger er en usosial flat tilleggskatt som vil ramme de med dårlig råd svært kraftig
11. Bypakka er å starte i feil ende
12. Lang rekke dårlige kompromisser som ikke gagner noen
13. Vegvesenet har beregnet at bypakke er samfunnsøkonomisk ulønnsom
14. Mange små prosjekter istedenfor noen få store gir store administrasjonskostnader og faste kostnader, og derfor lite vei for pengene
15. Innkrevingskostnadene utgjør en uforholdsmessig stor del av pengene som skal brukes
16. Firefelts vei med adskilte kjøreretninger gir bedre trafikksikkerhet enn tofeltsveier
17. Bedre forhold for utrykningskjøretøy
18. Bedre forhold for bussene langs dagens veier

12 grunner til å ha starta aksjonen:
1. Vise at det finnes langt bedre løsninger
2. Vise synlig at det er stor lokal motstand
3. Holde fokus på sak og ikke person
4. Sette fokus på miljøet
5. Få bedre løsninger for gående, syklister og kollektivtrafikk
6. Fremme gode infrastrukturløsninger
7. Kjempe for truede arbeidsplasser
8. Et stort ønske om fremtidig utvikling
9. Belyse innholdet i bypakka
10. Aktivt fronte budskapet på foredrag, stands osv.
11. Ha et tydelig fokus på den urettferdige og usosiale tilleggskatten finansieringsformen innebærer
12. Firefeltsvei reduserer reisetiden som igjen fører til lavere utslipp, da hver bil er mindre i bruk

 Egentlig hører disse listene sammen. Samtlige grunner til å stoppe bypakka, er de samme som fikk oss til å starte motaksjonen.

Nå spiller vi ballen tilbake til Harald Haraldsen, og ber om to lister vi også:
Liste på 10 punkter om hvorfor "Folkets Bypakke" ikke bør gjennomføres i stedet for bypakka.
10 beste grunner til å fortsette med Bypakke Grenland

    kommentarer


Tilbake til saken... | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,23 sekunder