Vet de egentlig hva en bypakke er?

Varden la frem en meningsmåling forrige uke der vi kunne se at kun 25% var for bypakka.
Har egentlig informasjonsarbeidet vært bra nok om hva pakka inneholder?

Gjennom hele de siste to årene har vi mange ganger kunnet lese kommentarer eller intervjuer der de som uttaler seg positivt om bypakka enten ikke har forstått innholdet eller konseptet med en bypakke, eller at de ikke ser noe problem med en nedbygging av infrastruktur ettersom de selv har sykkel. I tillegg er det en urovekkende høy andel "usikker". Ikke så rart, kommunikasjonen fra bypakkas representanter har hele tiden vært mangelfull.

Etter forrige ukes meningsmåling la vi spesielt merke til denne kommentaren:

Det vil jo ikke bli mindre kø, en rapport utarbeidet fra COWI sier svart på hvitt at med begrensningene planlagt i bypakka så vil reisetiden øke. Dette er også ønsket fra politikerne som vedtok bypakka, da det uttalte målet er at det skal bli vanskeligere å kjøre bil i Grenland. Målet er at det på den måten skal bli mer attraktivt å kjøre buss eller sykle. Brukerne av infrastruktur er heller ikke kun de som kjører bil, alle er avhengig av at denne er velfungerende for å kunne få mat i butikken og at arbeidsplasser består.

Vi synes ikke dette budskapet har vært lagt frem på en direkte og ærlig måte slik det burde.

Desverre er det ikke alle som kjører bil daglig i Grenland som skjønner innholdet i bypakka.

Nok en gang fikk vi denne uka vite om enda en bedrift som forlater Skien fordi det blir for isolert når de betjener kunder både i Telemark og Vestfold.

Denne håper vi bare var ironisk:

 

Hanna nyter godt av at bilistene skal betale for sykkelvei:

Hvis Hanna var klar over at det var andre som skal betale for hennes sykkelvei, hva ville hun sagt da?

Med bypakkeplanene vil ikke utslippene gå ned, så Hanna må fortsatt sykle langs samme vei der eksosen oser. Med en vei av god standard sier SINTEF at utslippene kan senkes drastisk. Bypakka har ikke slik vei i planene, selv om Nikolai Boye fra NHO dro propagandaen enda et hakk lenger i en artikkel, hvor han mot bedre viten uttalte at fase 2 og 3 i bypakka vil inneholde firefeltsvei fra E-18 forbi Skien. Vi er stolte av at han siterer fra vårt forslag, men det er altså mot bedre viten Boye uttaler dette, da dette ikke ligger inne i bypakka som er vedtatt, når han stiller opp for politikerne for å prøve å fremme bypakka

Reidun er ikke klar over at det ikke fantes noe konsept som het bypakkke sist vi hadde bommer i Grenland:

En "bypakke" handler svært lite om vei, men å gjøre det mindre attraktivt (altså vanskeligere) å kjøre bil. Dette rammer både næringstransport, arbeidsgivere, ansatte, småbarnsforeldre, de med dårlig råd og de fleste andre som er avhengig av å kunne kjøre for å få hverdagen til å henge sammen.

Sist vi hadde bommer gikk alle pengene til veiutbygging. I bypakka er den statlige andelen kun 250mill, og det er halvparten av beløpet det koster å bygge den vedtatte veistumpen i skogen langt unna bybåndet. De aller færreste som skal betale i bommene i Grenland benytter denne veien. Utbyggingen av Lilleelvkrysset blir altså i sin helhet dekket av bompenger. Fylket og kommuner skal bidra med 670 millioner til bypakka. Totalsum som skal brukes på andre tiltak enn vei er 1.528 millioner. Finansiering og innkrevingskostnader på minst 700 millioner kommer i tillegg.

    kommentarer


Vet de egentlig hva en bypakke er? | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.

Side generert på 0,44 sekunder