Historikk

August 2007:
Skien bystyre avviser "Veipakke Grenland" med APs Rolf Erling Andersen og Hedda Foss Five i spissen. Det uttales fra talerstolen at veipakka ikke vil gi særlig vei som kommer innbyggerne til gode. Det uttales også ganske så sterkt at man ikke vil få særlig igjen for bompengene. Fortsatt hadde man altså utsagnet "Aldri mer bom i Grenland" i bakhodet... Lite visste noen da at "Veipakke Grenland" ville bli omdøpt og vedtatt under navnet "Bypakke Grenland" seks år seinere, med store ord om at det skulle bli mye vei og på den måten skape inntrykket av at det var en helt ny infrastrukturplan som var utarbeidet....

September 2010:
Avisartikkel i TA kunngjør at den planlagte Bypakka skal ha en varighet frem til 2039. Gir lite detaljer om priser, plasseringer eller antall bommer bortsett fra at det anslås 15 kroner pr passering. Det fastslås fra myndighetenes side at "det må ikke bli for lett å kjøre bil i Grenland". Hva bypakka innebærer som helhet blir ikke omtalt.

September 2011:

Avisartikkel i TA gir litt mer detaljer om finansieringen av Bypakke og det snakkes her om en pris på rundt 7 kroner pr passering, max. en belastning pr time og et budsjett på 1,7 milliarder. Artikkelen sier ikke et ord om tidsperspektiv eller antall bommer, og kaller det "brukerfinansiering". Det fortsettes å gi inntrykk av at det skal bygges vei.

Først to uker etter valget kommer første avisartikkel som omtaler hva bypakka faktisk inneholder. Her kommer det for første gang frem skikkelig info om at det ikke er snakk om store veiutbygginger, men istedet en solid nedbygging av allerede overbelastet infrastruktur.

August 2012:

Avisartikkel i TA kunngjør planer om utbedring av Lilleelvkrysset. Pris 120 mill til max. 150 millioner. (I dagens bypakke nærmer prisen seg 700 mill.)

April - Mai 2013:

Detaljene med priser på opptil 27 kroner (dobbelt for tunge kjøretøy) pr passering og et budsjett på 2,5 milliarder kunngjøres samtidig som informasjon om 18 bompunkter blir vist frem i mediene. Fortsatt snakkes det om fra politikerhold at det skal bygges mye vei.

April 2013:

Det opprettes flere sider og underskriftskampanjer mot Bypakke og bomfinansiering, og protestaksjonene vokser i rekordfart når folk får øynene opp for hva dette egentlig betyr i kroner og øre. Oppslutningen er enorm og tusenvis av mennesker uttrykker sinne, fortvilelse og oppgitthet over finansieringsløsningen og hva man får igjen av infrastruktur. Fortsatt blir bypakka omtalt som et samferdselsløft....

Mai - Juni 2013:
Politikerne tar til orde for å senke prisene pr passering, mot å øke innkrevningstiden med 2 år. Dette sies å være av hensyn til småbarnsfamilier, men er kun et tilsvar på den økende urolighet man observerer blant innbyggerne.
Mer vei er fortsatt en påstand som fremsettes...

Juni 2013:

Nettgrupper som tar standpunkt mot bomfinansiering vokser ytterligere, og vi arrangerer demonstrasjoner, hvorav den som ble avholdt den 19/6 samlet rundt 2000 mennesker på Handelstorget i Skien. Dagen etter vedtar Skien bystyre Bypakke Grenland. Bamble har stemt nei, og Porsgrunn og Siljan stemmer ja. Skiens ordfører omtaler pakka som "Veipakke Grenland", selvom det nå er seks år siden hun var med på å stemme ned den pakka.

Juli 2013 - September 2013:
Vi holder "koken" men merker at en del mister interessen og tenker at slaget er tapt. Interesseorganisasjonen begynner å ta form, og det avholdes jevnlige møter med tanke på videre strategier. Det er valg og regjeringsskifte og det knytter seg stor spenning til om FRP vil kjempe like hardt for å få vekk bommer etter valget. Færre profilerte politikere omtaler bypakka som noe som gir mer vei. I befolkningen ellers finnes det snart ingen igjen som ikke har fått med seg at det ikke blir noe samferdselsløft.

Oktober 2013 - November 2013:

Bypakka har tidligere annonsert at de ønsker å utgi en informasjonsbrosjyre. I forbindelse med dette planla vi en stor aksjon, hvor vi ville symbolisere at denne brosjyren kunne brukes som "stemmeseddelen" vi aldri fikk aksept for fra politikerne. Vi oppfordret alle som mottok brosjyra til å lese gjennom den, og levere den til en av de stemmeboksene vi utplasserte. Distribusjonen av brosjyre startet 2. november, og da var vi klare med 10 stemmebokser strategisk plassert i hele Grenland. Selv distribusjonen var katastrofal, siden nærmere 40% av husstandene ikke mottok brosjyra. Over hele Grenland strømmet folk til "urnene" og ønsket å vise sin protest. Aksjonen kunne etter få dager omtales som en suksess, og det ble nødvendig å utvide stemmetiden fordi det var så mange som ville delta. Et annet viktig mål med aksjonen var å få dette på dagsorden blant folk, og vi vet at det ble en "snakkis" over hele fylket - helt opp i korridorene på Fylkehuset. Mediene hev seg på, og miljøforkjempere stod frem i avisene og hevdet som oss, at Bypakka ikke tar vare på miljøet.
Ordføreren i Porsgrunn gikk over til å snakke om at vi måtte sykle for å redde verden. Veisnakket fader sakte ut.

Desember 2013
De som har stått bak aksjonsgruppene stiftet den frivillige organisasjonen "Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland" og det ble etablert facebookside og egen nettside.
Organisasjonen vil bli kjent gjennom kortnavnet "Folkets Bypakke".
Arbeidet med å legge frem alternativer til innholdet i bypakka var i god gang, et oversiktskart var allerede lansert.
Folkets støtte og en god arbeidsinnsats hadde allerede gitt bedre resultater enn man kunne tørre å håpe på.
Invitasjon til å møte samferdselsminsiteren for å legge frem synspunktene våre kom umiddelbart.
Vi samarbeidet tett og godt med andre interessegrupper med samme mål, og vi tok med oss også deres innspill til møtet i Oslo. Nå var det kun fylkesordfører og ordfører i Skien som snakket som om vi ville få vei..

Januar 2014
Reaksjonene på at det ble presentert et fungerende infrastrukturforslag som hensyntok alle trafikkantgruppers behov, var enorm. Masse positiv omtale og tilbakemeldinger var resultatet.
Vi møtte samferdsesministeren for første gang og sammen med Aksjon Rett E18 fikk vi legge frem våre synspunkter.
Kun de som ikke hadde lest aviser eller fulgt med ellers trodde fortsatt på at bypakka ville løse trafikkproblemene og gi ny vei. Fylkesordføreren gikk tom for argumenter og har siden ikke uttalt annet enn at det "må ikke være støy" rundt bypakkevedtaket, og at de måtte få jobbe i fred for innspill fra andre.

Februar 2014
Flere politikere fra ulike partier gir sin støtte til vårt forslag, og det blir også trukket frem som gode løsninger for en helhetlig satsing på infrastruktur og fremtiden. I Skien blir et viktig veiprosjekt som vi også har i våre planer besluttet fremskyndet i bystyret. I Porsgrunn har ordføreren parkert sykkelen og venter på bedre tider. Mener fortsatt at vi kan gi et stort bidrag til verdens klimautslipp med bypakka. Det ga vi han også rett i, bypakka vil bidra til mer kø og mer utslipp. Vi trekker frem rapport skrevet av SINTEF som underbygger vår påstand om at god vei senker klimautslippene drastisk. Vi tar istedet med oss syklene ut på ubrøyta sykkelstier for å slå et slag for miljøet. Innser fort at det finnes mer effektive måter og kommer oss innendørs på ny.

Våren 2014
Ingen bypakkepolitikere snakker lenger om vei som et positivt element i bypakka. Den påstanden er endelig såpass plukket fra hverandre at ingen lenger er villige til å høre på påstanden. Bypakka skulle vært behandlet i Stortinget, men da det er så mange merknader og manglende forarbeid i det som er oversendt Samferdselsdepartementet går tiden ut. Bomkåte politikere innser at de likevel ikke får satt opp bomstasjoner fra høsten av. Informasjonen fra fylkeshuset blir mer og mer uklar. Der alt tidligere ble omtalt som en selvfølge og med stor sikkerhet blir nå det meste omtalt som hvis/om vi får gjennomslag. Ordføreren i Porsgrunn syklet en siste gang for å redde verden.

Høsten 2014
Det fremkommer at de med ansvar for bypakka ikke har villet legge frem alle dokumenter som de eksterne konsulentene ber om. Behandlingen av bypakka har av bl.a. den grunn blitt ytterligere forsinket. Ordførerne opptrer stadig på avisbilder med sykkel på nylagt asfalt på tidligere grundig forsømt kommunal gangvei. Nå omtaler de alle sykkelveier som vei og tror på at noen som helst ikke avslører bløffen. APs ordførerkandidat i Porsgrunn omtaler "Folkets Bypakke" som spennende og som blir tatt på alvor. En grundig rapport utarbeidet av COWI for Aksjon Rett E18 fastslår at bypakka vil gi lengre reisevei, lavere hastighet og økt tidsbruk. Ordførersykkelen har punktert. Ny demonstrasjon planlegges og det er klart at bypakka ikke vil bli stortingsbehandlet i år heller.

| Utskriftsvennlig Versjon


 

 


Varden 31. januar 2014


TA 2. april 2014

Side generert på 0,12 sekunder