Hvorfor et alternativ?

Det finnes flere grunner til at Bypakke Grenland må endres, og her følger noen argumenter som vi mener er relevante:

1. Småskala innbyggerundersøkelser viser
- Av rundt
6500 spurte så svarte mellom 80-90% et klart og tydelig nei bompengeinnkrevning  som finansieringsform og bypakka.
- Innbyggerinitiativ som ble startet i slutten av april 2013 endte med
4380 underskrifter som sier nei, og krever folkeavstemning om saken.
- Facebooksidene vi drifter har ca 20.000 følgere so daglig holder seg oppdatert om vår innsats

- Det er en betydelig motstand mot bomfinansiering og bypakka i befolkningen generelt. Vår novemberaksjon med retur av infobrosjyren viser dette.

2. Det finnes ingen miljøgevinst
Selv om dette har vært trukket frem som et hovedargument for å iverksette Bypakka, så viser enkle beregninger at bommene trenger så mye biltrafikk som mulig for å gå i pluss. Vår påstand er at det ikke er noe bra for miljøet i det hele tatt, snarere tvert i mot. Forurensingen kommer til å være som den er, kanskje forverres. Vi har ved gjentatte anledninger spurt Bypakke Grenland om hva miljøgevinsten er - men: DE KLARER IKKE Å SVARE PÅ DETTE. Er ikke det litt rart?
Vi får omtrent ikke "en meter" med ny vei. Trafikken skal tvinges til å bruke færre veier enn nå ved å strupe inn trafikken på utvalgte steder. All trafikk må altså stå i lengre køer, og som ellers i samfunnet kan vi forvente en vekst også her.

3. Urettferdig løsning
Bominnkrevingen slik den er foreslått er ekstremt urettferdig, usosial og rammer dem som har minst i samfunnet - samtidig som tusenvis av mennesker "slipper unna", men får de samme "godene".

4. Ekstremt kostbar løsning
Bare det å sette opp bommene og drifte dem er kostnadsberegnet til ufattelige 560 millioner kroner i perioden.

5. Politikerne har overkjørt folket
Til tross for sterke signaler fra innbyggerne, flere tusen underskrifter og bred mediedekning om innbyggernes standpunkt - så velger politikerne i Skien og Porsgrunn å ignorere innbyggernes meninger, og har ikke engang kommentert de over 4000 underskrifter som ble levert før bystyremøtet i Skien.

6. Statens ansvar
Selv om de fleste politikerne ikke er enig dette, så er det mange som mener at det vi allerede betaler inn i skatt og avgifter er nok, og at det burde vært foretatt riktige disponeringer slik at trygge veier, og ansvarlig fremtidsrettet infrastruktur ble bygget. Staten fraskriver seg dette ansvaret, og ved å si nei til bypakka og bomfinansiering, så sier du samtidig nei til Statens ansvarsfraskrivelse.

7. Kollektivtransport - ingen løsning for alle
Fokuset på at folk skal begynne å ta buss istedet for bil (dersom dette virkelig var ønskelig fra politikernes side) er feilslått og utopisk. Sannheten er at det finnes ingen infrastruktur til å dekke etterspørselen hvis 5-7% av Grenlands befolkning bestemte seg for å tenke på miljøet og ta buss. Systemet ville antagelig kollapset. Det er heller ingenting som tyder på at dette blir vesentlig rimeligere, og for en familie så vil bilen bli et rimeligere alternativ, tross bompengene.

8. Reduksjon av antall p-plasser
I Bypakkas forslag ligger det planer om å redusere antall p-plasser ned til 20% av dagens kapasitet. Vi tror dette vil føre til at folk slutter å reise til byen, fordi det vil være tilnærmet umulig å finne en p-plass - og at dette igjen vil føre til sviktende besøk og omsetning for byens butikkdrivere.

9. Dyrere varer og tjenester
Næringsdrivende som er avhengig av bil for å levere varer og tjenester vil legge bomavgiftene på sine priser, som i siste hånd betyr økte kostnader for forbrukerne. I tillegg kommer de økte forsinkelsene som også har sin kostnad.
Det finnes også næringer som har sin prisliste regulert fra sentralt hold. De vil ikke ha annet valg enn å bære kostnaden selv med fare for en kanskje allerede slunken bunnlinje.

10. Dyrere kommunale avgifter?
Beregninger viser at kommunens tjenestebiler ikke slipper bomavgift, og kommunene vil bli tillagt en ekstra regning på mange millioner kroner i innkrevningsperioden. Vi regner med at konsekvensen blir tillegg på de kommunale avgiftene eller kutt i tilbud til innbyggerne for å dekke inn et allerede slunkent budsjett.

11. Det finnes alternativer
Hvorfor er ikke befolkningen spurt om å ta stilling til ulike alternativer? Vi har krevd folkeavstemning, men dette har blitt avvist av politikerne, til tross for at Bypakka griper hardt inn i folks økonomi og hverdag. Likevel viser det seg nå at etterhvert som vårt konsept blir kjent så har flere politikere begynt å lene seg på vårt forslag. I det lange løp kan det se ut som vi kan nå frem med noe av vårt budskap!

12. Folkeavstemning
Politikerne har avvist dette. Men i en såpass stor og viktig sak, hvor det kan se ut som om majoriteten av innbyggerne er i mot bypakka og bomfiansiering, må det være det eneste rette, og vårt krav om dette opprettholdes.

| Utskriftsvennlig Versjon


 

 


Varden 31. januar 2014


TA 2. april 2014

Side generert på 0,35 sekunder